13 września w samo południe wystartuje głosowanie na projekty zakwalifikowane do Olsztyneckiego Budżetu Obywatelskiego. Głosowanie potrwa do 27 września do godz. 15:00. Uprawnionych do głosowania jest ponad 7600 mieszkańców, którzy przez dwa tygodnie będą wybierać spośród 9 projektów.

W głosowaniu może wziąć udział każdy mieszkaniec Olsztynka, bez względu na wiek. Głosować można tradycyjnie, wypełniając kartę do głosowania i wrzucając ją do zapieczętowanej urny w wyznaczonych punktach do głosowania lub poprzez głosowanie internetowe za pośrednictwem strony internetowej www.obo.olsztynek.pl
Mieszkańcy Olsztynka będą wybierać spośród 9 projektów, których opisy znajdą w punktach do głosowania oraz na stronie internetowej OBO. Każdy głosujący ma do rozdysponowania 5 punktów, które może przyznać jednemu projektowi lub rozdzielić je pomiędzy kilka projektów.

Osoby, które nie ukończyły 18. roku życia, powinny dołączyć zgodę rodzica lub opiekuna prawnego na udział w głosowaniu. Druki „Zgody rodzica/opiekuna prawnego” powinny być dostępne przy urnach razem z kartą do głosowania oraz są do pobrania ze strony internetowej www.obo.olsztynek.pl W przypadku głosowania internetowego rodzic lub opiekun prawny wyraża zgodę podając swoje dane osobowe w formularzu internetowym.
W ramach kwoty Olsztyneckiego Budżetu Obywatelskiego środki mogą zostać przeznaczone na jeden lub kilka projektów, które uzyskają największe poparcie w głosowaniu. Pula środków w III edycji Olsztyneckiego Budżetu Obywatelskiego wynosi 300 000 zł.

Punkty do głosowania na terenie Olsztynka:

  1. Gminne Centrum Zdrowia ZPZOZ w Olsztynku, ul. Chopina 11, na parterze przy recepcji,
  2. Miejska Biblioteka Publiczna w Olsztynku, ul. Ratusz 1, na pierwszym piętrze,
  3. Miejski Dom Kultury w Olsztynku, ul. Chopina 29, na parterze (w holu),
  4. Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej w Olsztynku, ul. Niepodległości 19, na parterze (w holu),
  5. Urząd Miejski w Olsztynku, ul. Ratusz 1, na pierwszym piętrze na korytarzu,
  6. Urząd Miejski w Olsztynku, ul. Ratusz 1, na drugim piętrze na korytarzu (w Multimedialnym Muzeum Obozu Jenieckiego Stalag I B i Historii Olsztynka).

Punkty do głosowania wymienione w pkt. od 1 do 5 czynne będą od poniedziałku do piątku  w godzinach od 8:00 do 15:00.
Punkt do głosowania w Multimedialnym Muzeum czynny będzie od wtorku do piątku w godzinach od 10:00 do 17:00 oraz od soboty do niedzieli w godzinach od 10:00 do 14:00.
Głosowanie odbywać się będzie w terminie od 13 września od godz. 12:00 do 27 września 2018 roku do godz. 15:00.

W razie jakichkolwiek pytań lub problemów związanych z głosowaniem prosimy o KONTAKT.