Robert Waraksa urodził się 19 marca 1987 roku w Olsztynie. Przez pierwsze mieszkał w Ameryce k. Olsztynka.
Ukończył Szkołę Podstawową Nr 1, a następnie Gimnazjum im. Noblistów Polskich w Olsztynku i Zespół Szkół im. Krzysztofa Celestyna Mrongowiusza w Olsztynku.
Jest absolwentem studiów licencjackich o specjalności: zarządzanie przedsiębiorstwem oraz magisterskich o specjalności: ekonomia menedżerska na Wydziale Nauk Ekonomicznych Uniwersytetu Warmińsko–Mazurskiego w Olsztynie. W 2016 roku, na tym samym Wydziale, ukończył studia podyplomowe z zakresu Zarządzania finansami w jednostkach samorządu terytorialnego.

Jest absolwentem VIII edycji programu Liderzy Polsko-Amerykańskiej Fundacji Wolności oraz programu wymiany kulturowo-zawodowej International Visitor Leadership Departamentu Stanu USA.

Od 2010 jest radnym Rady Miejskiej w Olsztynku. W kadencji 2010-2014 pełnił funkcję wiceprzewodniczącego Rady. W kadencji 2014-2018 pełnił funkcję wiceprzewodniczącego Komisji Gospodarki i Budżetu. Od 2018 roku przewodniczy Komisji Rewizyjnej.

W latach 2004-2006 był przewodniczącym Młodzieżowej Rady Miejskiej w Olsztynku. Od 2011 roku pełni funkcję opiekuna młodzieżowej rady, z którą za aktywną działalność otrzymała tytuł „Super Samorząd 2012” oraz „Laur Najlepszym z Najlepszych” w 2014 roku.

Jest inicjatorem Olsztyneckiego Budżetu Obywatelskiego oraz przewodniczącym Zespołu Koordynującego OBO. Należy do Krajowej Sieci Konsultacyjnej Liderów Fundacji Szkoła Liderów, SEN Stowarzyszenia Edukacji Nieformalnej w Olsztynku oraz Towarzystwa Przyjaciół Olsztynka.
Od 2018 roku jest członkiem Rady Społecznej przy Wojewódzkim Szpitalu Rehabilitacyjnym dla Dzieci w Ameryce.

Od 2010 roku jest członkiem Platformy Obywatelskiej RP. Od 2017 roku pełni funkcję przewodniczącego Powiatu Olsztyńskiego PO RP i członka Zarządu Województwa Warmińsko-Mazurskiego PO RP.