Urodziłem się 19 marca 1987 roku w Olsztynie. Przez pierwsze lata mieszkałem w Ameryce k. Olsztynka.
Ukończyłem Szkołę Podstawową Nr 1, a następnie Gimnazjum im. Noblistów Polskich w Olsztynku i Zespół Szkół im. Krzysztofa Celestyna Mrongowiusza w Olsztynku.
Jestem absolwentem studiów licencjackich o specjalności: zarządzanie przedsiębiorstwem oraz magisterskich o specjalności: ekonomia menedżerska na Wydziale Nauk Ekonomicznych Uniwersytetu Warmińsko–Mazurskiego w Olsztynie. W 2016 roku, na tym samym Wydziale, ukończyłem studia podyplomowe z zakresu Zarządzania finansami w jednostkach samorządu terytorialnego.

Od lipca 2022 roku sprawuję funkcję Burmistrza Olsztynka. W latach 2010-2022 byłem radnym Rady Miejskiej w Olsztynku. W kadencji 2010-2014 pełniłem funkcję wiceprzewodniczącego Rady. W kadencji 2014-2018 pełniłem funkcję wiceprzewodniczącego Komisji Gospodarki i Budżetu. W latach 2018-2022 przewodniczyłem Komisji Rewizyjnej.
W latach 2011-2022 roku pracowałem w Muzeum Budownictwa Ludowego – Parku Etnograficznym w Olsztynku, w którym kierowałem Działem Dokumentacji Zbiorów.

Jestem absolwentem VIII edycji programu Liderzy Polsko-Amerykańskiej Fundacji Wolności, pierwszej edycji Pracowni Samorządowej Fundacji im. Stefana Batorego oraz programu wymiany kulturowo-zawodowej International Visitor Leadership Departamentu Stanu USA, której tematem przewodnim było „Przywództwo w samorządzie lokalnym”.

W latach 2004-2006 byłem przewodniczącym Młodzieżowej Rady Miejskiej w Olsztynku. Od 2011 roku pełnię funkcję opiekuna Młodzieżowej Rady, z którą za aktywną działalność otrzymaliśmy:

  • tytuł „Super Samorząd 2012”,
  • „Laur Najlepszym z Najlepszych” w 2014 roku,
  • „Najlepsze Praktyki w miastach Cittaslow” przyznana przez Zgromadzenie Ogólne Międzynarodowego Stowarzyszenia Cittaslow w 2014 roku.

Od kilku lat uczestniczę w procesie zakładania młodzieżowych rad w Polsce. Prowadzę szkolenia dotyczące młodzieżowych rad, roli opiekunów młodzieżowych rad, zaangażowania młodzieży w życie publiczne i aktywności obywatelskiej. Współpracuje w tym zakresie z Fundacją Civis Polonus w Warszawie.

Byłem inicjatorem Olsztyneckiego Budżetu Obywatelskiego oraz przewodniczącym Zespołu Koordynującego OBO w latach 2015-2022.
Od 2018 roku jestem członkiem Rady Społecznej przy Wojewódzkim Szpitalu Rehabilitacyjnym dla Dzieci w Ameryce.

Od 2010 roku jestem członkiem Platformy Obywatelskiej RP. Od 2017 roku pełnię funkcję przewodniczącego Powiatu Olsztyńskiego PO RP i członka Zarządu Województwa Warmińsko-Mazurskiego PO RP.
Należę do kilku organizacji pozarządowych:

  • SEN Stowarzyszenia Edukacji Nieformalnej w Olsztynku,
  • Towarzystwo Przyjaciół Olsztynka,
  • Wiejskie Towarzystwo Kulturalno-Sportowe w Mierkach,
  • Stowarzyszenie Po godzinach,
  • Stowarzyszenie Alumni z siedzibą w Warszawie.

Współpracuję także z Lokalną Grupą Działania Stowarzyszenie „Południowa Warmia”.