19 listopada odbyła się wyjątkowa sesja Młodzieżowej Rady Miejskiej w Olsztynku VII kadencji. W wyniku wyborów uzupełniających pracę w Młodzieżowej Radzie rozpoczęło sześciu nowych członków. Podczas sesji wybrano także nowe władze Młodzieżowej Rady.

Sesja rozpoczęła się od złożenia ślubowania przez nowo wybranych. Do Rady dołączyli Alicja Orent i Arkadiusz Flisikowski ze Szkoły Podstawowej nr 1 im. Noblistów Polskich w Olsztynku oraz Joanna Brodzińska, Michalina Nyga, Wiktoria Przybułowska i Paulina Wylamowska z Zespołu Szkół im. K. C. Mrongowiusza w Olsztynku. Po ślubowaniu Urszula Wieczorek, dotychczasowa sekretarz przedstawiła informację z działalności Rady. Następnie Bogusław Kowalewski, zastępca burmistrza Olsztynka oraz Andrzej Wojda, przewodniczący Rady Miejskiej w Olsztynku wręczyli podziękowania młodzieżowym radnym, których kadencja dobiegła końca. Pracę w Młodzieżowej Radzie zakończyła Aleksandra Dymarska, która przewodniczyła Radzie od 2015 roku, Monika Łapińska i Stanisław Lewandowski – dotychczasowi wiceprzewodniczący Rady oraz Patrycja Szulc, Michał Czerwiński i Krzysztof Mierzejewski.

W dalszej części sesji radni wybrali nowe Prezydium Młodzieżowej Rady. Przewodniczącym Młodzieżowej Rady został wybrany Szymon Jankowski, wiceprzewodniczącymi Bartosz Purzycki i Urszula Wieczorek, natomiast sekretarzem Arkadiusz Flisikowski.

Życzenia powodzenia oraz gratulacje młodzieżowym radnym złożyli Bogusław Kowalewski, Andrzej Wojda oraz Mirosław Stegienko, burmistrz-elekt Olsztynka.

Młodzieżowa Rada Miejska powstała w Olsztynku w 2004 roku. Rada skupia 15 radnych, przedstawicieli olsztyneckich szkół gimnazjalnych i ponadgimnazjalnych. Do zadań młodzieżowej rady należy, w szczególności: opiniowanie projektów mających wpływ na warunki rozwoju młodego pokolenia, inicjowanie działań dotyczących życia młodych ludzi, inspirowanie i koordynowanie inicjatyw młodych ludzi, prowadzenie działalności informacyjno-doradczej, nawiązywanie współpracy z krajowymi oraz zagranicznymi organizacjami.