Zapraszamy na trzecią edycję, tym razem letnią, Młodzieżowego Turnieju Koszykówki – Olsztynek 2019. Wydarzenie odbędzie się 30 sierpnia od godz. 11:00 na Orliku przy Szkole Podstawowej nr 2 im. rotmistrza Witolda Pileckiego w Olsztynku przy ulicy Ostródzkiej 2.

Zgłoszenia drużyn (do dnia turnieju) przyjmuje Filip Cyronek telefonicznie: 502651624,e-mailowo: cyro159@gmail.com lub za pośrednictwem Facebook. Zgłoszenie drużyny powinno zawierać nazwę drużyny, imiona, nazwiska i wiek zawodników oraz wyznaczonego kapitana drużyny i zawodników rezerwowych, a także dane kontaktowe np. numer telefonu. Każdy uczestnik biorący udział w zawodach musi mieć ukończone 13 lat.
Drużyna musi składać się z minimum 5 osób (wskazane posiadanie 1-2 zawodników rezerwowych).
Tutaj: Regulamin Turnieju.

Organizatorami Turnieju są: Miejski Dom Kultury w Olsztynku, Młodzieżowa Rada Miejska w Olsztynku