Od 2019 roku w Olsztynku są przyznane nagrody za osiągnięcia w dziedzinie twórczości artystycznej, upowszechniania i ochrony kultury. Wniosek wraz z uzasadnieniem można składać w Urzędzie Miejskim w Olsztynku do końca maja 2020 roku.

Głównym celem inicjatywy jest wyróżnienie i uhonorowanie osób lub podmiotów w uznaniu ich dorobku (całokształtu działalności) oraz wybitnych i znaczących osiągnięć w dziedzinie twórczości artystycznej, upowszechniania i ochrony kultury. Niezależnie od zasięgu prowadzonej działalności. Podobne wyróżnienia są przyznawane w naszej gminie od kilkunastu lat za osiągnięcie wysokich wyników sportowych.
Nagrody mają charakter pieniężny. Mogą być przyznane zarówno mieszkańcom zamieszkałym na terenie gminy, jak i organizacjom, grupom, klubom i instytucjom mającym siedzibę w naszej gminie. Kandydata do wyróżnienia może zgłosić praktycznie każdy.
Nagroda może być przyznana tej samej osobie lub podmiotowi nie częściej niż raz na dwa lata, a w przypadku nagrody za całokształt działalności przyznawana tylko raz.

Cała uchwała dostępna jest TUTAJ.