Blisko 1300 starych, energochłonnych opraw sodowych w Olsztynku zostanie wymienionych na nowoczesne energooszczędne oprawy LED. Obejmuje to umowa na kompleksową usługę oświetleniową podpisana przez gminę z firmą Energa Oświetlenie. Nowe oświetlenie ma być bardziej wydajne ekonomicznie, podnieść poziom bezpieczeństwa mieszkańców oraz poprawić estetykę.

Oprawy zostaną wymienione do końca czerwca 2020 roku. Jak wynika z prognoz Energii Oświetlenie modernizacja ma obniżyć zużycie energii przez oświetlenie uliczne w Olsztynku o około 66,64%. Uzyskane oszczędności mają pozwolić na szybki zwrot z inwestycji. Poprawi się również jakość oświetlenia,a co za tym idzie poziom bezpieczeństwa kierowców oraz przechodniów. Wykonane prace będą miały również pozytywny wpływ na środowisko poprzez spadek emisji CO2 do atmosfery – redukcja o około 437 ton rocznie oraz redukcję emisji innych niekorzystnych dla środowiska związków chemicznych takich jak: tlenki siarki, tlenki azotu, tlenek węgla i pyłu całkowitego.

Na terenie Olsztynka jest około 1400 punktów świetlnych. W związku z podpisaną umową oświetlenie w mieście będzie obsługiwane przez firmę Energa Oświetlenie przez kolejne 5 lat.

Źródło informacji: http://energa-oswietlenie.pl/