8 kandydatów będzie ubiegać się o mandaty na radnych w wyborach uzupełniających do Młodzieżowej Rady Miejskiej w Olsztynku VIII kadencji. Olsztynecka młodzież będzie wybierać 5 swoich przedstawicieli w 2 okręgach wyborczych w:

  1. Szkole Podstawowej nr 2 im. rtm. Witolda Pileckiego w Olsztynku – 3 mandaty,
  2. Zespół Szkół im. K. C. Mrongowiusza w Olsztynku – 2 mandaty.

Wybory uzupełniające do Młodzieżowej Rady powinny odbyć się 27 października 2020 roku. Jednak ze względu na trwającą pandemię związaną z wirusem SARS-CoV-2 powodującego chorobę
COVID-19 mogą zostać przełożone na inny termin. O ewentualnych zmianach będziemy informować na bieżąco.