Przy okazji debaty nad raportem o stanie gminy Olsztynek zwróciłem uwagę, że zbyt mało czasu i miejsca poświęcamy kwestii ścieżek rowerowych. Podkreślam – ścieżek, nie szlaków. Od lat nie powstał choćby metr tej infrastruktury w naszej gminie. Będzie długo, ale chciałbym opisać wszystko to co udało mi się ustalić w ostatnim czasie.

Oczekiwanie społeczne jest olbrzymie. W zeszłym roku, gdy dostęp do wszystkich lokalnych instytucji został ograniczony i pozamykano obiekty sportowe, kultury, siłownie itp. wszelkie aktywności musieliśmy organizować sobie we własnym zakresie. Wiele osób w tamtym czasie zwracało mi uwagę, że w Olsztynku nie ma ani jednej bezpiecznej i wystarczająco długiej trasy pieszo-rowerowej.

Uważam, że powinniśmy powrócić do projektu budowy trasy z Olsztynka do Swaderek. Jeszcze w 2017 roku gmina Olsztynek podpisała z Nadleśnictwem Nowe Ramuki umowę na dzierżawę pasa gruntu drogi leśnej o długości prawie 5 km i szerokości 2m położonej w leśnictwie Orzechowo. Umowa została podpisana na 20 lat. Zgodnie z treścią umowy gmina może urządzić na pasie trasę turystyczną, powszechnie dostępną, poprzez utwardzenie gruntu kruszywami naturalnymi. Po lewej zdjęcie.

Dokładnie w tym samym czasie podobne działania podjęła gmina Stawiguda. W ramach zadania pn. budowa traktu pieszego Stawiguda-Pluski zrealizowała ścieżkę o szerokości 2m na podbudowie z kruszywa łamanego o długości 3 km. Całkowity koszt w tamtym czasie wyniósł 500 tys. zł. Po prawej zamieszczam zdjęcie traktu.

Dlaczego akurat do Swaderek?
Po pierwsze dlatego, że dysponujemy gruntami niemal do samych Swaderek. Problemem będzie przeprowadzenie ścieżki przy Kołatku. Wiąże się to z przejściem na prawą stronę drogi. Poniżej zamieszczam mapę, na której zaznaczyłem tereny należące do gminy Olsztynek (niebieski) i Nadleśnictwa Olsztynek (zielony). Z tego co wiem zarówno Nadleśnictwo jak i GDDKiA Oddział w Olsztynie (niezbędne będzie przejście dla pieszych) deklarowały swego czasu włączenie się w ten projekt.

Umowa dzierżawy, o której wspomniałem wyżej obejmuje dzierżawę pasa gruntu drogi leśnej o długości prawie 5 km od Kołatka do Swaderek. Poniżej mapka, na które zaznaczono pas.

Po drugie Warmińska Łynostrada! Trekkingowa trasa rowerowa wzdłuż Łyny. W województwie powstaje koncepcja przedłużenia trasy rowerowej z Olsztyna do źródeł Łyny i Nidzicy. Jeśli ta trasa zostanie przedłużona, to w przypadku Olsztynka będzie przebiegać prawdopodobnie w okolicy Kurek. Jeśli tak się stanie to gmina Olsztynek zyska atrakcyjne połączenie ze Wschodnim Szlakiem Rowerowym Green Velo – szlak rowerowy prowadzący przez pięć województw we wschodniej Polsce, przebiegający przez pięć parków narodowych. Cała trasa ma długość 2071 km. Dyskutowano na ten temat we wrześniu zeszłego roku. Poniżej wrzucam linki:

Rozmowy o planach przedłużenia Łynostrady odbyły się w Olsztynie

Łynostradą do źródeł Łyny i dalej do Nidzicy

Warmińska Łynostrada oficjalnie otwarta. Jednak to nie koniec prac nad trasą

I po trzecie. Dzięki realizacji ścieżki Olsztynek zyska bezpieczne i bezkolizyjne połączenie pieszo-rowerowe z tą częścią gminy, w której znajduje się najwięcej ośrodków wypoczynkowych i jezior m.in. Pluszne, Łańskie i Maróz. Co więcej korzystając z dróg leśnych będzie można dojechać rowerem również do Łutynowa, Maróza, Świerkocina, Orzechowa i Zielonowa.