Prace przy przebudowie dworca kolejowego w Olsztynku zakończą się później niż pierwotnie zakładano. Wszystko wskazuje na to, że nastąpi to do końca bieżącego roku. Termin został przesunięty ze względu na szeroki zakres robót konserwatorskich i konieczność wykonania przyłącza gazowego i elektroenergetycznego przez zewnętrznych operatorów.

Zgodnie z założeniami historyczny budynek dworca przestanie pełnić swoją pierwotną funkcję. Obiekt ma zostać zaadoptowany na nową siedzibę Miejskiego Domu Kultury w Olsztynku. W ostatnim czasie zakończono prace w częściach biurowych budynku dawnego dworca i spedycji. Powoli dobiegają też końca prace przy elewacji budynku. Aktualnie trwają jeszcze prace konserwatorskie we wewnątrz obiektu.
Obsługa podróżnych będzie prowadzona w mniejszym, sąsiednim obiekcie (dawne toalety). Nowy budynek dworca będzie dostosowany do obsługi podróżnych. Wewnątrz znajdzie się kasa biletowa, poczekalnia i toalety. Obecnie w środku nadal trwają drobne prace wykończeniowe.

Prowadzone są także roboty związane z zagospodarowaniem terenu wokół obiektu oraz na wiacie znajdującej się pomiędzy starym i nowym budynkiem dworca. W tym ostatnim przypadku poprawiany jest błąd na mapie starego miasta. Ulice Krzywa i Krótka wrócą na właściwe miejsca.