Gmina Olsztynek będzie badała jakoś powietrza. Pod koniec listopada została podpisana umowę na 5 lat z firmą Airly z Krakowa, która wdraża System Monitorowania Jakości Powietrza od 2016 roku. Jest to jedna z największych sieci stacji monitorowania powietrza licząca ponad 4000 sensorów, które na bieżąco, 24 godziny na dobę, dostarczają informacje o stanie powietrza. W ramach podpisanej umowy firma zainstaluje 5 czujników Airly, służących do pomiaru jakości powietrza, na budynkach:

  1. Urzędu Miejskiego w Olsztynku,
  2. Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej w Olsztynku,
  3. Stadionu Miejskiego w Olsztynku,
  4. Zespołu Szkolno-Przedszkolnego w Waplewie
  5. Szkoły Podstawowej im. E. Kruka w Elgnówku.

Czujniki mierzą stężenie pyłów PM 1, 2,5 i 10, wilgotność powietrza, ciśnienie atmosferyczne i temperaturę, czyli wszystkie składniki mające wpływ na tworzenie się smogu. Pomiar jest wykonywany co 5 minut (tj. 12 odczytów na godzinę). Ponadto umowa obejmuje usługę abonamentową, licencję i serwis. Urządzenia powinny zostać zainstalowane do końca bieżącego roku.
Wszystkie dane będzie można śledzić na bieżąco poprzez platformę www.map.airly.eu, aplikację mobilną Airly lub na tablicy LED, która zostanie zamontowana w centrum miasta.

Nikogo chyba nie trzeba przekonywać jak istotne znaczenie ma jakość powietrza. Uświadomienie sobie faktu jakim powietrzem oddychamy jest pierwszym krokiem do zmiany na lepsze. Realizacja zadania pozwoli także przewidywać, jak sytuacja będzie wyglądała w perspektywie kolejnych 24 godzin. Dzięki temu będzie można na przykład zaplanować swoje aktywności na kolejny dzień.