Jestem stąd. Mam 35 lat. Tu się urodziłem, wychowałem, wykształciłem, pracuję i działam.

Ponad 17 lat jestem związany z naszym lokalnym samorządem. Od 12 lat pełnię mandat radnego Rady Miejskiej w Olsztynku. Wcześniej działałem w olsztyneckiej Młodzieżowej Radzie, którą obecnie się opiekuję. Zawodowo pracuję na stanowisku kierowniczym w skansenie w Olsztynku.

Ukończyłem Szkołę Podstawową Nr 1 im. Noblistów Polskich w Olsztynku (wcześniej gimnazjum) i Zespół Szkół im. K. C. Mrongowiusza w Olsztynku. Jestem absolwentem studiów magisterskich o specjalności ekonomia menedżerska oraz studiów podyplomowych z zakresu zarządzania finansami w jednostkach samorządu terytorialnego na Uniwersytecie Warmińsko–Mazurskim w Olsztynie.

W 2015 roku uczestniczyłem w wizycie studyjnej w Stanach Zjednoczonych pt. „Przywództwo w samorządzie lokalnym”, w ramach programu Departamentu Stanu USA.

Jestem społecznikiem. Organizatorem wielu społecznych inicjatyw i przedsięwzięć na terenie gminy Olsztynek. Aktywnie działam w kilku organizacjach pozarządowych.

Prywatnie jestem miłośnikiem tenisa, snowboardu, roweru, morsowania i pieszych wędrówek, szczególnie po szlakach górskich.