To jest z pewnością jedna z najbardziej wyczekiwanych decyzji. Po wielu miesiącach utrudnień w końcu jest szansa na odblokowanie ulicy Mrongowiusza w Olsztynku. Budynek został ostatecznie wykreślony z rejestru zabytków, co umożliwia rozbiórkę obiektu.

Drogę zablokowano w sierpniu 2017 roku. Po przeprowadzonej kontroli stanu technicznego Powiatowy Inspektorat Nadzoru Budowlanego w Olsztynie stwierdził, że ściana budynku grozi zawaleniem. Według ekspertyz strefa zagrożona wynosiła 8m od krawędzi zewnętrznej ściany. W związku z tym zarządca drogi, którym jest Generalna Dyrekcja Dróg Krajowych Oddział w Olsztynie, ze względu na bezpieczeństwo użytkowników drogi podjął decyzję o zamknięci ulicy. 

Budynek był wpisany do rejestru zabytków, a co za tym idzie objęty ochroną konserwatorską. W takiej sytuacji nie było można wykonać remontu lub rozbiórki bez stosownych pozwoleń. Właściciel budynku złożył dokumentację z oceną techniczną stanu zachowania i wniosek o skreślenie z rejestru zabytków.
Ostatecznie Minister Kultury i Dziedzictwa Narodowego podjął decyzję o wykreśleniu budynku z rejestru zabytków. To daje zielone światło do odblokowania ulicy, co mam nadzieję nastąpi jeszcze w marcu. Czekamy na decyzję wyżej wymienionych instytucji.