Dobra wiadomość! Po wielu latach starań w końcu doczekamy się przebudowy drogi krajowej przez Mierki. Pod koniec maja Ministerstwo Infrastruktury zatwierdziło realizację 10 programów inwestycji dla zadań drogowych. Dwa z nich dotyczą dróg na terenie powiatu olsztyńskiego, w tym jeden odcinka drogi krajowej Nr 58 Olsztynek-Szczytno w miejscowości Mierki.

Jak wynika z komunikatu Ministerstwa, przebudowa odcinka drogi krajowej w Mierkach obejmie poszerzenie jezdni do 7 m i dostosowanie nawierzchni do nośności 11,5 t/oś na odcinku 990 metrów wraz z budową systemu odwodnienia. Wybudowane zostaną również chodniki i zatoki autobusowe wraz z dojściami. Zadanie powinno zostać zakończone w 2019 roku. Szacunkowy koszt inwestycji to 8 mln zł.

Nasza gmina już kilka lat temu przystąpiła do współpracy z GDDKiA Oddział w Olsztynie w celu realizacji tej inwestycji. Gmina po swojej stronie miała wykonanie dwóch projektów budowlanych wraz z pozwoleniami na budowę oraz oświetlenie miejscowości. W 2017 roku powstał pierwszy z dwóch projektów dotyczący wykonania kanalizacji deszczowej na odcinku DK Nr 58. Jeszcze w 2017 roku została podpisana także umowa na drugi projekt.
Bez wątpienia realizacja tej inwestycji poprawi bezpieczeństwo uczestników ruchu drogowego i ułatwi pieszym poruszanie się wzdłuż drogi krajowej.