Wszystko wskazuje na to, że jeszcze w lipcu przy przedszkolu i żłobku w Olsztynku powstanie nowe miejsce zabaw dla najmłodszych mieszkańców naszej gminy. Mowa o projekcie „Kolorado – place zabaw dla dzieci”, który będzie realizowany w ramach Olsztyneckiego Budżetu Obywatelskiego.

Inwestycję koordynuje Zespół Administracji Szkół i Przedszkoli w Olsztynku, który odpowiada m.in. za wykonanie wszystkich uzgodnień formalno-prawnych, wybór wykonawcy oraz realizację zadania.
Celem inwestycji jest budowa placu zabaw, składającego się z dwóch zestawów zabawowych. Jeden z nich będzie przeznaczony dla dzieci w wieku 2-3 lata, drugi zaś dla dzieci starszych. Zestawy będą składać się m.in. z wieżyczek, tuneli, zjeżdżalni oraz elementów spinaczkowych. Zadanie obejmuje także wykonanie bezpiecznej nawierzchni z piasku. Prace montażowe powinny rozpocząć się pod koniec czerwca i zakończyć w lipcu 2018 roku.

Projekt „Kolorado – place zabaw dla dzieci” uzyskał największą liczbę punktów w głosowaniu w ramach II edycji Olsztyneckiego Budżetu Obywatelskiego. Jest jednym z trzech zadań wskazanych przez mieszkańców do realizacji w 2018 roku. Całkowity koszt projektu oszacowano na 100 tys. zł.

Przypominam! To już ostatnie dni na składanie pomysłów i propozycji do tegorocznej edycji Olsztyneckiego Budżetu Obywatelskiego. Termin na składanie wniosków upływa w czwartek 28 czerwca.