Przy Żłobku Miejskim w Olsztynku powstaje pierwsza inwestycja wskazana przez mieszkańców w ramach Olsztyneckiego Budżetu Obywatelskiego. Czas na kolejne. Blisko realizacji jest projekt pn. „Organizacja parku sportowo-rekreacyjnego przy Szkole Podstawowej nr 2 w Olsztynku.”

Podobnie jak w przypadku placu zabaw przy żłobku, inwestycję koordynuje Zespół Administracji Szkół i Przedszkoli w Olsztynku, który odpowiada m.in. za wykonanie wszystkich uzgodnień formalno-prawnych, wybór wykonawcy oraz realizację zadania.
Projekt obejmuje wykonanie ogólnodostępnego parku sportowo-rekreacyjnego na dziedzińcu Szkoły Podstawowej nr 2 im. rtm. Witolda Pileckiego w Olsztynku. Park będzie składał się z elementów placu zabaw (integracja sensoryczna), bujaków sprężynowych, pomostu wiszącego, stołów do ping-ponga oraz gier w szachy. Zadanie powinno zostać zrealizowane do końca sierpnia.

Kontrowersje budzi kwestia „ogólnodostępności” parku. Udało mi się ustalić, że dziedziniec będzie otwarty i dostępny dla wszystkich mieszkańców Olsztynka. Po zamknięciu szkoły będzie można się tam dostać przez Orlika.

Projekt został wybrany przez mieszkańców w głosowaniu w ramach II edycji Olsztyneckiego Budżetu Obywatelskiego. Jest jednym z trzech zadań wskazanych do realizacji w 2018 roku. Całkowity koszt projektu oszacowano na ponad 50 tys. zł.

Trzecim i ostatnim projektem, wskazanym przez mieszkańców do realizacji, jest „plaża staromiejska – teren wypoczynkowy i piknikowy nad nowym stawem w centrum Olsztynka”. Został ogłoszony przetarg na wyłonienie wykonawcy. Zadanie polega na zagospodarowaniu terenów wokół rzeki Jemiołówki w Olsztynku, położonych u zbiegu ulic: Chopina, Strażackiej, Staromiejskiej oraz Jagiełły w odległości ok. 300m od centrum Olsztynka. Celem projektu jest stworzenie terenu zapewniającego mieszkańcom wypoczynek i możliwość spędzania wolnego czasu.