W Olsztynku powstaje zupełnie nowe miejsce dla seniorów. Dzięki pozyskanemu wsparciu pomieszczenia obecnego Domu Dziennego Pobytu zostaną wyremontowane. Pracami objęto m.in. wymianę okien, drzwi i podłóg oraz odświeżenie ścian. Dodatkowo placówka zostanie wyposażona w meble oraz niezbędny sprzęt biurowy, RTV i AGD. Ponadto pomieszczenia zostaną dostosowane do potrzeb seniorów. To ważna i potrzebna inwestycja, ponieważ akurat ta grupa społeczna jest coraz bardziej aktywna w naszej gminie.

Dom Dziennego Pobytu jest ośrodkiem wsparcia o zasięgu gminnym i działa w budynku Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej. Aktualnie skupia ok. 25 emerytów i rencistów. Ponadto przy Domu działa Klub Seniora skupiający ok 65 seniorów.

Obecnie Dom Dziennego Pobytu zajmuje 7 pomieszczeń. Pozyskanie środków pozwolą na przeprowadzenie niezbędnych prac remontowych oraz wyposażenie placówki. Sala dzienna została już przygotowana do pracy warsztatowej. Znalazły się tam również miejsca do wypoczynku. Do szatni zakupiono szafki. Wyremontowane zostały pomieszczenia kuchni, do której zakupiono nowe wyposażanie. Odświeżono również stołówkę. Pokój pielęgniarsko-zabiegowy został odnowiony. Pojawiły się w nim również niezbędne przyrządy i narzędzia. Sala spotkań będzie przystosowana na cele wykładowe, warsztatowe oraz organizację spotkań okolicznościowych. Niebawem rozpoczną się prace w łazienkach. Do sali gimnastycznej zakupiono sprzęt sportowy m.in. rowerek, materace, drabinkę, drążki, stół do tenisa stołowego i drobny sprzęt do ćwiczeń. Odświeżone zostaną korytarze oraz klatka schodowa. Ponadto wejście do budynku będzie dostosowane do możliwości wjeżdżania wózkiem inwalidzkim.

Środki na ten cel pozyskała Pani Ewa Szerszeniewska, dyrektor MOPS wraz z pracownikami instytucji. Pochodzą one z wieloletniego programu „Senior+”, utworzonego przy Ministerstwie Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej. Celem Programu jest zwiększenie aktywnego uczestnictwa seniorów w życiu społecznym poprzez rozwój infrastruktury dla osób starszych. Całkowity koszt inwestycji wyniósł 175 tys. zł, w tym środki własne 35 tys. zł. Wszystkie prace powinny zakończyć się we wrześniu tego roku.