Od przyszłego roku po raz pierwszy w Olsztynku zostaną przyznane nagrody za osiągnięcia w dziedzinie twórczości artystycznej, upowszechniania i ochrony kultury. Podobne wyróżnienia są przyznawane w naszej gminie od kilkunastu lat za osiągnięcie wysokich wyników sportowych.

Głównym celem inicjatywy jest wyróżnienie i uhonorowanie osób lub podmiotów w uznaniu ich dorobku (całokształtu działalności) oraz wybitnych i znaczących osiągnięć w dziedzinie twórczości artystycznej, upowszechniania i ochrony kultury. Niezależnie od zasięgu prowadzonej działalności.
Nagrody będą miały charakter pieniężny. Będą mogły być przyznane zarówno mieszkańcom zamieszkałym na terenie gminy, jak i organizacjom, grupom, klubom i instytucjom mającym siedzibę w naszej gminie. Kandydata do wyróżnienia będzie mógł zgłosić praktycznie każdy. Wniosek wraz z uzasadnieniem będzie można składać w Urzędzie Miejskim w Olsztynku do końca maja danego roku.
Nagroda będzie mogła być przyznana tej samej osobie lub podmiotowi nie częściej niż raz na dwa lata, a w przypadku nagrody za całokształt działalności będzie przyznawana tylko raz.

Uchwała w sprawie zasad i trybu przyznawania nagród, o której pisałem powyżej, została przyjęta w wyniku złożonej przeze mnie inicjatywy uchwałodawczej. Warto wspomnieć, że taką inicjatywę posiada każdy radny, burmistrz, komisje rady miejskiej, kluby radnych oraz (jeszcze) co najmniej 100 pełnoletnich mieszkańców gminy. Wprowadzone w tym roku, przez władze centralne, zmiany w ustawach samorządowych i w prawie wyborczym spowodują, że od 2019 roku taką inicjatywę w naszej gminie będzie miało co najmniej 200 mieszkańców.

Tutaj link do uchwały

Zdjęcia: Paweł Pietrzak, MBL-PE w Olsztynku