Zbliża się czas, w którym będziemy podsumowywać drugą edycję Olsztyneckiego Budżetu Obywatelskiego, w ramach której mieszkańcy wybrali trzy projekty do realizacji. Dwa udało się zrealizować w 2018 roku. Termin realizacji trzeciego projektu został przesunięty na ten rok.

Pierwszym z projektów, który został zrealizowany w 2018 roku był projekt pn. „Kolorado – place zabaw dla dzieci”. Przy przedszkolu i żłobku w Olsztynku powstało nowe miejsce zabaw dla najmłodszych mieszkańców naszej gminy. Inwestycję koordynował Zespół Administracji Szkół i Przedszkoli w Olsztynku, który odpowiadał m.in. za wykonanie wszystkich uzgodnień formalno-prawnych, wybór wykonawcy oraz realizację zadania.
W ramach projektu powstał plac zabaw, składającego się z dwóch zestawów zabawowych. Jeden z nich jest przeznaczony dla dzieci w wieku 2-3 lata, drugi zaś dla dzieci starszych.

Kolejnym projektem, który został zrealizowany było zadanie pn. „Organizacja parku sportowo-rekreacyjnego przy Szkole Podstawowej nr 2 w Olsztynku.” Podobnie jak w przypadku placu zabaw przy żłobku, inwestycję koordynował ZASiP. Projekt obejmował wykonanie ogólnodostępnego parku sportowo-rekreacyjnego na dziedzińcu Szkoły Podstawowej nr 2 im. rtm. Witolda Pileckiego w Olsztynku.

Trzecim i ostatnim projektem, wskazanym przez mieszkańców do realizacji jest „plaża staromiejska – teren wypoczynkowy i piknikowy nad nowym stawem w centrum Olsztynka”. Umowa na to zadanie została podpisana jeszcze w 2018 roku. W związku z koniecznością uzyskania pozwoleń na realizację inwestycji w Wodach Polskich termin realizacji przesunięto do czerwca 2019 roku. Celem projektu jest uporządkowanie części terenów w Olsztynku, sąsiadujących z rzeką Jemiołówką. Powstaną tam m.in. piaszczyste alejki i ścieżki spacerowe, piaskowa oraz trawiasta plaża (bez kąpieliska) oraz staw rekreacyjny. Zostaną ustawione również kosze i drewniane ławki.