Usługi dostępne w punktach pomocy o nieodpłatne poradnictwo obywatelskie i nieodpłatną mediację obecnie obejmują:

  • udzielenie informacji o obowiązującym stanie prawnym oraz przysługujących jej uprawnieniach lub spoczywających na niej obowiązkach, w tym w związku z toczącym się postępowaniem przygotowawczym, administracyjnym, sądowym lub sądowo-administracyjnym,
  • wskazanie sposobu rozwiązania problemu prawnego,
  • sporządzenie projektu pisma w sprawach, o których mowa powyżej, z wyłączeniem pism procesowych w toczącym się postępowaniu przygotowawczym lub sądowym i pism w toczącym się postępowaniu sądowo-administracyjnym,
  • nieodpłatną mediację (od 2020 roku obowiązkowo),
  • sporządzenie projektu pisma o zwolnienie od kosztów sądowych lub ustanowienie pełnomocnika z urzędu w postępowaniu sądowym lub ustanowienie adwokata, radcy prawnego, doradcy podatkowego lub rzecznika patentowego w postępowaniu sądowo-administracyjnym oraz poinformowanie o kosztach postępowania i ryzyku finansowym związanym ze skierowaniem sprawy na drogę sądową.

W Olsztynku z nieodpłatnej pomocy prawnej można skorzystać w Urzędzie Miejskim w Olsztynku (wejście do Straży Miejskiej), ul. Ratusz 1, pok. 7a w następujących godzinach:

  • poniedziałek i piątek – godz. 8:30 – 12:30,
  • wtorek – czwartek – godz. 12:30 – 16:30.

Warunkiem uzyskania pomocy jest złożenie pisemnego oświadczenia o niemożności poniesienia kosztów odpłatnej pomocy prawnej. Aby skorzystać z profesjonalnych porad prawnych, dostosowanych do indywidualnych potrzeb, można też zarezerwować wizytę telefonicznie pod nr tel. 500 028 046.

Porady prawne są udzielane także w pok. nr 30 w Klubie Integracji Społecznej (wejście od strony szkoły) przy Miejskim Ośrodku Pomocy Społecznej w Olsztynku, ul. Niepodległości 19. Porady są bezpłatne i skorzystać z nich mogą wszyscy potrzebujący. Punkt prawniczy działać będzie od 25 lutego br. w każdy poniedziałek w godz. 8:00 do 11:00.