24 stycznia Rada Miejska w Olsztynku uchwaliła budżet na 2019 rok. Dochody ogółem wyniosą ok. 62,2 mln zł, w tym majątkowe w kwocie 7 mln zł. Wydatki zaplanowano na kwotę blisko 65 mln zł, w tym ok 9 mln zł to kwota przeznaczona na inwestycje. Dofinansowanie ze środków zewnętrznych (z UE i budżetu państwa) zaplanowano na kwotę ok 3,6 mln zł.

Budżet na 2019 rok został przygotowywany przez burmistrza Artura Wrochnę i będzie realizowany przez burmistrza Mirosława Stegienkę. Niezmiennie większe kontrowersje niż to co w budżecie jest, budzi naturalnie to czego w nim nie ma, ale o tym niebawem. Budżet z całą pewnością będzie zmieniany w ciągu roku. 

Będę wracał jeszcze do tego tematu w kolejnych wpisach. Podobnie jak w latach poprzednich kolejny poświęcę inwestycjom. Tymczasem, korzystając ze sprawdzonych metod, przygotowałem budżet w postaci grafik. Jedna z nich dotyczy dochodów, kolejna wydatków ogółem. Trzy następne grafiki przedstawiają wybrane wydatki bieżące. Na ostatniej znajdują się wydatki inwestycyjne.

W 2019 roku wydatki bieżące w przeliczeniu na jednego mieszkańca wyniosą 4 023,10 zł, w tym z podatków i opłat 1 735,36 zł oraz pozostałych źródeł 2 287,74 zł. Wydatki inwestycyjne z kolei wyniosą 639,98 zł na 1 mieszkańca. Na grafikach przedstawiłem ile i na co „średnio” wyda mieszkaniec naszej gminy w 2019 roku.