Na przebudowę odcinka drogi krajowej nr 58 przez Mierki będziemy musieli jeszcze poczekać. GDDKiA Oddział w Olsztynie unieważniła właśnie postępowanie przetargowe. Złożone oferty znacząco przewyższają kwotę zaplanowaną przez GDDKiA na ten cel

Pod koniec maja 2018 roku Ministerstwo Infrastruktury zatwierdziło realizację 10 programów inwestycji dla zadań drogowych. Jeden z nich dotyczy właśnie odcinka drogi krajowej przez Mierki. W listopadzie 2018 roku został ogłoszony przetarg. Wpłynęły trzy oferty. Wszystkie wyższe niż zaplanowana na ten cel kwota.

7 lutego GDDKiA odrzuciła dwie oferty, ponieważ firmy nie wyraziły zgody na przedłużenie terminu związania ofertą do 23 lutego. Wśród odrzuconych ofert była ta z najniższą ceną – ok. 10,2 mln zł. W tej sytuacji najkorzystniejsza oferta opiewała na kwotę blisko 13,5 mln zł. To niestety znacząco przewyższa kwotę zaplanowaną przez GDDKiA na ten cel – 7,5 mln zł.

Przebudowa drogi ma obejmować poszerzenie jezdni do 7 m i dostosowanie nawierzchni do nośności 11,5 t/oś na odcinku 990 metrów wraz z budową systemu odwodnienia i oświetlenia. Wybudowane mają zostać chodniki i zatoki autobusowe wraz z dojściami.
Maksymalny termin realizacji inwestycji ustalono na 17 miesięcy. Gmina Olsztynek będzie współfinansowała inwestycję. W budżecie na 2019 rok została wpisana kwota 1,25 mln zł, w ramach której zostanie wykonane odwodnienie (kanalizacja deszczowa) i oświetlenie. W poprzednich latach po naszej stronie było również wykonanie dwóch projektów budowlanych wraz z pozwoleniami na budowę.