Prace na ulicy Grunwaldzkiej miały zakończyć się jeszcze w 2018 roku. Niestety w związku z odkryciem dwóch komór z kamienia, pochodzących prawdopodobnie z początku XX wieku, zostały wstrzymane na kilka miesięcy. Dopiero teraz konserwator zabytków zdecydował, że mogą być wznowione.

Modernizacja ulicy Grunwaldzkiej rozpoczęła się w sierpniu 2018 roku. Jest to pierwszy etap większego zadania inwestycyjnego obejmującego docelowo również remont ulicy Inwalidów, Mazurskiej, Jagiełły, Staromiejskiej i Strażackiej, w tym także przebudowę przystanku autobusowego.
Zadanie miało zostać zrealizowane jeszcze w 2018 roku. Niestety podczas prac odkopano stary kolektor deszczowy (o którego istnieniu widzieliśmy) wraz z dwoma komorami z kamienia pochodzącymi prawdopodobnie z początku XX wieku (o których wcześniej nie wiedzieliśmy). W wyniku przeprowadzonych oględzin w drugiej połowie października ubiegłego roku, decyzją Wojewódzkiego Konserwatora Zabytków, prace zostały wstrzymane. Ponadto nakazano przeprowadzenie badań archeologicznych w celu udokumentowania obiektów. Decyzji konserwatora nadano rygor natychmiastowej wykonalności ze względu na konieczność ochrony substancji zabytkowej przed zniszczeniem.

W styczniu, na jednej z komisji Rady Miejskiej, burmistrz Mirosław Stegienko poinformował nas, że badania zostały wykonane i przekazane konserwatorowi zabytków. Warmińsko-Mazurski Wojewódzki Konserwator Zabytków 6 lutego 2019 r. udzielił pozwolenia na wznowienie robót budowlanych. Po kilku miesiącach doczekaliśmy się zgody na kontynuowanie prac na ulicy Grunwaldzkiej. 18 lutego planowana jest Rada Budowy, na której uzgodniony zostanie nowy harmonogram dalszych prac. Termin realizacji zadania został przesunięty do końca maja 2019 roku.