Trwają przygotowania do przebudowy ulicy Władysława Jagiełły w Olsztynku. Jest to kolejny etap większego zadania inwestycyjnego, które obejmuje m.in. trwający remont ulicy Grunwaldzkiej. Całkowity koszt zadania oszacowano na ok 700 tys. złotych.

Na początku czerwca Ratusz ogłosił przetarg na modernizację ulicy Jagiełły, będącej częścią zadania inwestycyjnego pn. „Restauracja murów obronnych oraz modernizacja nawierzchni ulicy Grunwaldzkiej, Inwalidów, Mazurskiej, Jagiełły, Staromiejskiej i Strażackiej w Olsztynku”. Przebieg drogi jest historycznie ustalony i w tym zakresie zasadniczo nic się nie zmienia. W ramach zadania przebudowanych zostanie 330m ulicy, a także połączenie ulicy Jagiełły z ulicą Jemiołowską. Podczas prac wymagany będzie stały nadzór archeologiczny i konserwatorski.

Inwestycja powinna rozpocząć się po zakończeniu modernizacji ulicy Grunwaldzkiej, czyli na początku września. Prace na Grunwaldzkiej miały zakończyć się co prawda jeszcze w 2018 roku. Niestety w związku z odkryciem dwóch komór z kamienia, pochodzących prawdopodobnie z początku XX wieku, zostały wstrzymane na kilka miesięcy. Termin zakończenia prac przesunięto na maj, a następnie na koniec sierpnia 2019.

Przebudowa ulicy Jagiełły zostanie dofinansowana z rządowego Funduszu Dróg Samorządowych. Prace powinny zakończyć się w maju 2020 roku.