Na początku czerwca gmina Olsztynek podpisała umowę w Warmińsko-Mazurskim Urzędzie Marszałkowskim na świadczenie usług opiekuńczych w formie Teleopieki. 11 czerwca odbędzie się spotkanie organizacyjne poświęcone Teleopiece w Olsztynku.

Teleopieka to różnego rodzaju rozwiązania, których zadaniem jest zapewnienie pomocy osobom potrzebującym w ich miejscu zamieszkania. Najczęściej dotyczy to samotnych osób starszych lub niepełnosprawnych. Oczekują oni w głównej mierze poczucia bezpieczeństwa oraz świadomości, że w sytuacjach zagrożenia mogą liczyć na wsparcie. System Teleopieka polega na reagowaniu na sytuacje zagrożenia a w przypadku ich wystąpienia wezwanie pomocy lub przekazywanie wiadomości opiekunowi. Osoby starsze oraz niepełnosprawne są grupą, która spędza większość czasu w samotności. Często są oni pozbawieni podstawowej opieki.
Z drugiej strony system Teleopieka dostarcza opiekunom narzędzie do skutecznego reagowania na sytuacje alarmowe. Teleopieka zapewnia podopiecznym bezpieczeństwo odciążając ich bliskich od wielu zmartwień. Stabilizacja emocjonalna sprzyja wówczas aktywniejszemu udziałowi w życiu społecznym.
Klasyczne rozwiązania Teleopieki oparte są o systemy przywoławcze w postaci przycisków, po których uruchomieniu wysyłany jest sygnał SOS i sprawny telefon stacjonarny lub komórkowy, na który dokonywane jest połączenie z podopiecznym.

11 czerwca 2019 roku o godzinie 12.00 w sali 18. Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej w Olsztynku odbędzie się spotkanie organizacyjne dla osób zainteresowanych (w tym członków rodzin lub bliskich osób starszych) skorzystaniem z takiej formy opieki.