Generalna Dyrekcja Dróg Krajowych i Autostrad Oddział w Olsztynie wybrała firmę, która przebuduje odcinek drogi krajowej nr 58 w Mierkach. Wybrano najkorzystniejszą ofertę złożoną przez BUDIMEX S.A. na kwotę blisko 10 mln złotych. Umowa zostanie podpisana 29 sierpnia.

Przebudowa drogi ma obejmować poszerzenie jezdni do 7 m i dostosowanie nawierzchni do nośności 11,5 t/oś na odcinku 990 metrów wraz z budową systemu odwodnienia i oświetlenia. Wybudowane mają zostać chodniki i zatoki autobusowe wraz z dojściami. Termin realizacji inwestycji ustalono na 14 miesięcy.

Wybór najkorzystniejszej oferty – informacja.