Generalna Dyrekcja Dróg Krajowych i Autostrad Oddział w Olsztynie otworzyła dziś oferty na przebudowę odcinka drogi krajowej DK58 w miejscowości Mierki. Wpłynęły 4 oferty – najniższa na kwotę ok 10 mln zł, najwyższa na kwotę ponad 22 mln zł. GDDKiA poinformowała, że zamierza przeznaczyć na ten cel ok. 9,7 mln zł.

Przebudowa drogi ma obejmować poszerzenie jezdni do 7 m i dostosowanie nawierzchni do nośności 11,5 t/oś na odcinku 990 metrów wraz z budową systemu odwodnienia i oświetlenia. Wybudowane mają zostać chodniki i zatoki autobusowe wraz z dojściami. Maksymalny termin realizacji inwestycji ustalono na 17 miesięcy.

To już drugie podejście GDDKiA do wyłonienia wykonawcy. W listopadzie 2018 roku został ogłoszony pierwszy przetarg. Wpłynęły trzy oferty. Wszystkie znacznie wyższe niż zaplanowana na ten cel kwota. Przetarg został ostatecznie unieważniony. Tym razem są większe szanse na wyłonienie wykonawcy. Do najniższej oferty brakuje ok 250 tys. zł. Tutaj – Informacja z otwarcia ofert