Poniżej zamieszczam pisma, wnioski, interpelacje i zapytania oraz odpowiedzi na nie, związane z prowadzoną przeze mnie działalnością w Radzie Miejskiej w Olsztynku w latach 2018-2022.

Na samym dole w części „pozostałe” można zapoznać się m.in. z badaniami ankietowymi o charakterze lokalnym, lokalną diagnozą potrzeb młodzieży z gminy Olsztynek, czy podsumowaniami wszystkich edycji Olsztyneckiego Budżetu Obywatelskiego.

2022 rok:

 1. Ustawienie luster – wyjazd z cmentarza komunalnego przy ul. Wilczej w Olsztynku
  Odpowiedź PSD w Olsztynie
  Odpowiedź Burmistrza Olsztynka
 2. Poprawa bezpieczeństwa w ruchu pieszych na drodze krajowej nr 58
  Odpowiedź
 3. Poprawa bezpieczeństwa pieszych – przejazd kolejowy w Olsztynku – pismo do Ministerstwa Infrastruktury 
  Odpowiedź Ministerstwa

 

2021 rok:

 1. Rozwiązanie problemu braku oświetlenia przy chodniku na odcinku od Przedszkola Miejskiego w stronę ulicy Daszyńskiego
  Odpowiedź
 2. Wniosek o ujęcie w planie finansowym GDDKiA/Olsztyn na 2021 budowy chodnika w ciągu ulicy Mrongowiusza w Olsztynku
  Odpowiedź
 3. Wsparcie gmin popegeerowskich – nabór wniosków
 4. Przejazd kolejowy w Olsztynku – pismo do GDDKiA/Olsztyn
 5. Likwidacja postoju taksówek przy ulicy Zamkowej w Olsztynku
  Odpowiedź
 6. Pismo dotyczące opracowania Raportu o stanie gminy Olsztynek za 2020 rok
  Odpowiedź
 7. Zwolnienie z opłaty koncesyjnej za alkohol – skutki finansowe
  Odpowiedź
 8. Informacja dotycząca zimowego utrzymania dróg na terenie gminy Olsztynek 2020/2021
 9. Wniosek o pozyskanie dofinansowania na modernizację boiska wielofunkcyjnego przy SP1 w Olsztynku w ramach Programu „Sportowa Polska”
 10. Naprawa dróg i ulic gminnych w Olsztynku
  Odpowiedź
 11. Usunięcie witacza przy drodze serwisowej – Witramowo
 12. Wnioski do projektu budżetu Gminy Olsztynek na 2022 rok
 13. Wniosek – Projekt pn. „Dostępny samorząd – granty”
 14. Wniosek Granty PPGR – wsparcie rodzin byłych pracowników PPGR
 15. Ustawienie luster – wyjazd z cmentarza komunalnego przy ul. Wilczej w Olsztynku
  Odpowiedź

2020 rok:

 1. Rozwiązanie problemu braku oświetlenia przy chodniku na odcinku od Przedszkola Miejskiego w stronę ulicy Daszyńskiego
 2. Przeprowadzenie kompleksowego przeglądu technicznego skateparku oraz usunięcie ewentualnych usterek i uszkodzeń.
 3. Modernizacja zabytkowej kaplicy na cmentarzu przy ul. Grunwaldzkiej – Programy MKiDN
 4. Tereny z gminy Olsztynek zgłoszone do Krajowego Zasobu Nieruchomości (Mieszkanie+)
 5. Odpowiedź na pismo w sprawie działek planowanych do zagospodarowania w ramach rządowego programu Mieszkanie+ w latach 2020-2021
 6. Naprawa dróg gminnych w Olsztynku
 7. Formularz konsultacyjny projektu programu budowy 100 obwodnic na lata 2020-2030
 8. Odpowiedź GDDKiA – nasadzenia drzew przy ul. Jana Pawła II w Olsztynku
 9. Odpowiedź PKP – przejazd kolejowo-drogowy przy Niepodległości i ścieżka przy torach
 10. Budowa chodnika i oświetlenia przy ulicy Mrongowiusza w Olsztynku
 11. Prośba o udostępnienie placu zabaw przy Przedszkolu i Żłobku w Olsztynku
  Odpowiedź
 12. Dostawienie koszy na śmieci na parkingu przy ulicy Warszawskiej i Zespole Szkół w Olsztynku
  Odpowiedź
 13. Wnioski do projektu budżetu gminy Olsztynek na 2021 rok
 14. Wniosek o ujęcie w planie finansowym GDDKiA/Olsztyn na 2021 budowy chodnika w ciągu ulicy Mrongowiusza w Olsztynku
 15. Odpowiedź Wojewódzkiego Inspektoratu Ochrony Środowiska w Olsztynie – kontrola interwencyjna
 16. Problem rozbitych butelek i szkieł na placu na przyzamczu w Olsztynku – zgłoszone przez ePUAP
 17. Wniosek o prawidłowe oznakowanie przystanków autobusowych – Powiat Olsztyński – zgłoszone przez ePUAP
  Odpowiedź
 18. Zgłoszenie problemu rozbitych butelek i szkieł na placu na przyzamczu w Olsztynku

2019 rok:

 1. Odpowiedź RIO na zapytanie w sprawie możliwości finansowania ze środków pochodzących z budżetu gminy kosztów podróży służbowych oraz dojazdów członków młodzieżowych rad gmin
 2. Montaż lampy solarnej przy ulicy Polnej
 3. Wniosek o przeprowadzenie analizy dotyczącej zwiększenia odległości usytuowania punktów sprzedaży i podawania napojów alkoholowych od tzw. miejsc chronionych.
 4. Wnioski do projektu budżetu na 2020 rok
 5. Pismo w sprawie przebudowy dworca kolejowego w Olsztynku
 6. Wykonanie przeglądu i niezbędnych przycięć drzew w Olsztynku

Radni Rady Miejskiej w Olsztynku, na podstawie ustawy o samorządzie gminnym i Statutu Gminy Olsztynek, mogą składać do burmistrza Olsztynka interpelacje i zapytania.
Interpelacją jest żądanie, domaganie się wyjaśnień w sprawach o istotnym znaczeniu dla Gminy.
Zapytanie to oficjalna wypowiedź mająca charakter pytający, które składa się w sprawach aktualnych problemów Gminy, a także w celu uzyskania informacji o konkretnym stanie faktycznym.

Treść wszystkich interpelacji i zapytań oraz udzielonych odpowiedzi podawana jest do publicznej wiadomości w Biuletynie Informacji Publicznej.

INTERPELACJE

 1. w sprawie zawieszenia w Rozkładzie Odwozów Uczniów kursu na trasie Olsztynek-Dąb
  – Odpowiedź
 2. w sprawie udostępniania placu zabaw przy Przedszkolu Miejskim i Żłobku w Olsztynku zrealizowanego ze środków Olsztyneckiego Budżetu Obywatelskiego
  – Odpowiedź
 3. w sprawie upamiętnienia terenu po byłym obozie jenieckim Stalag IB Hohenstein
  – Odpowiedź
 4. w sprawie dokonania kompleksowego przeglądu technicznego oraz usunięcie usterek i uszkodzeń na skateparku w Olsztynku
  – Odpowiedź
 5. w sprawie dzikich wysypisk na terenie gminy Olsztynek
  – Odpowiedź
 6. w sprawie uwzględnienia potrzeb osób z niepełnosprawnościami przy przebudowie ulicy Strażackiej i Staromiejskiej
  – Odpowiedź
 7. Uporządkowanie terenów przy nowo powstałym budynku mieszkalnym wielorodzinnym Kolejowa 16 w Olsztynku
  – Odpowiedź
 8. Problem z dostępem do Przedszkola i Żłobka Miejskiego w Olsztynku od strony centrum handlowego
  – Odpowiedź
 9. Dostępność toalet publicznych na terenie Olsztynka
  Odpowiedź
 10. Linia 129 na trasie Olsztyn – Olsztynek i komunikacja wewnątrz gminna
  – Odpowiedź

ZAPYTANIA

 1. w sprawie możliwości pozyskania dofinansowania z Programu rozwoju małej infrastruktury sportowo-rekreacyjnej o charakterze wielopokoleniowym – Otwarte Strefy Aktywności (OSA) EDYCJA 2019
  – Odpowiedź
 2. w sprawie wyników otwartego konkursu ofert na realizację zadań publicznych Gminy Olsztynek w 2019 roku
  – Odpowiedź 

POZOSTAŁE:

Potrzeby kulturalne mieszkańców gminy Olsztynek 2021

Raport – Edukacja zdalna w gminie Olsztynek 2020

Klimat dla przedsiębiorczości w gminie Olsztynek 2019

Badanie ankietowe dotyczącego problemów z dojazdem do szkoły wśród uczniów szkół ponadgimnazjalnych w gminie Olsztynek – wrzesień 2019

Badanie ankietowe dotyczącego problemów z dojazdem do szkoły wśród uczniów szkół ponadgimnazjalnych w gminie Olsztynek – 2016 rok

Badanie ankietowe sołtysów i przewodniczących rad osiedlowych w gminie Olsztynek

Lokalna diagnoza potrzeb młodzieży z gminy Olsztynek 2013

PODSUMOWANIA OLSZTYNECKIEGO BUDŻETU OBYWATELSKIEGO:

Podsumowanie V edycji Olsztyneckiego Budżetu Obywatelskiego (OBO)

Podsumowanie IV edycji Olsztyneckiego Budżetu Obywatelskiego (OBO)

Podsumowanie III edycji Olsztyneckiego Budżetu Obywatelskiego (OBO)

Podsumowanie II edycji Olsztyneckiego Budżetu Obywatelskiego (OBO)

Podsumowanie I edycji Olsztyneckiego Budżetu Obywatelskiego (OBO)