Budowa ulicy Owocowej, przebudowa ulicy Mazurskiej, Staromiejskiej i Strażackiej oraz modernizacja drogi w Jemiołowie. Cztery inwestycje drogowe z gminy Olsztynek znalazły się na liście rekomendowanej do dofinansowania w ramach Funduszu Dróg Samorządowych.

Budowa ulicy Owocowej została zaplanowana w formule „zaprojektuj i zbuduj” jako zadanie wieloletnie realizowane w latach 2019-2021. Droga o długości 0,32 km połączy ulicę Leśną z drogą krajową nr 58. Całkowitą wartość inwestycji oszacowano na ok 1,6 mln zł.
Przebudowa ulicy Mazurskiej (0,22 km) oraz ulicy Staromiejskiej i Strażackiej (0,17 km) wraz z przystankiem autobusowym, zostały zaplanowane jako zadania jednoroczne z terminem realizacji do września 2020 roku. Przebudowę ulicy Mazurskiej oszacowano na kwotę ok 1 mln zł, a Staromiejskiej i Strażackiej na ok 430 tys.
W przypadku inwestycji w Jemiołowie chodzi o drogę w samej miejscowości w stronę jeziora Jemiołowskiego. Modernizacja obejmie odcinek o długości ok 0,54 km i będzie kosztować (szacunkowo) ok 1,3 mln złotych. Termin realizacji zaplanowano na wrzesień 2020 roku.

Udział dofinansowania w stosunku do całkowitych kosztów w przypadku wszystkich wyżej opisanych inwestycji wyniesie 60%.
Tutaj: Lista zadań powiatowych oraz gminnych przeznaczonych do dofinansowania ze środków FDS w 2019 roku dla naszego województwa.