Poprawa bezpieczeństwa pieszych i dostosowanie nośności nawierzchni drogi do 11,5 ton na oś to główne cele przebudowy DK58 w Mierkach koło Olsztynka. Generalna Dyrekcja Dróg Krajowych i Autostrad, Gmina Olsztynek oraz Budimex SA podpisały umowę na przebudowę tego odcinka drogi.

Przebudowa drogi o długości ok. 1 km i wartości 9,97 mln zł ma zostać zrealizowana w okresie 14 miesięcy od daty podpisania umowy. W ramach inwestycji wykonane zostaną:

  • poszerzenie jezdni do 7 m,
  • dostosowanie konstrukcji nawierzchni do nośności 11,5 t/oś,
  • system odwodnienia,
  • zjazdy,
  • 2 zatoki autobusowe,
  • chodniki po obu stronach drogi o szerokości 2 m wraz z dojściem do zatok autobusowych,
  • oznakowanie poziome i pionowe wraz z urządzeniami BRD.

W ramach zadania wybudowane będzie również oświetlenie drogi, którego koszt w wysokości ok. 330 tys. zł poniesie Gmina Olsztynek. Zadanie będzie realizowane w systemie „Projektuj i buduj”. Wykonawca przed przebudową drogi będzie musiał wykonać dokumentację projektową, uzyskać wszelkie uzgodnienia i decyzje administracyjne.

Źródło informacji: GDDKiA Olsztyn