Pięć projektów zostało ostatecznie zakwalifikowanych do tegorocznej edycji Olsztyneckiego Budżetu Obywatelskiego. W dniach 17-23 października mieszkańcy Olsztynka zdecydują, które z nich zostaną zrealizowane w przyszłym roku. Do rozdysponowania jest 300 000 zł!

W 2019 roku do OBO zgłoszono 6 projektów. Zespół Koordynujący uznał, że dwa spośród nich są zbliżone do siebie zakresem. Chodziło o zadanie pn. „Trzymaj Formę – Fit & Street Workout” oraz „Park Street Workout”. Zespół zaproponował, aby podjąć rozmowy z autorami w celu podłączenia obu inicjatyw w jeden wspólny projekt. Porozumienie zostało osiągnięte. Pozostawiono nazwę „Trzymaj Formę – Fit & Street Workout” oraz uzgodniono zakres zadania i szacunkowy koszt na kwotę 150 000 złotych.

Ratusz zweryfikował wszystkie projekty pozytywnie i zakwalifikował do głosowania. Przeprowadzone zostało również losowanie kolejności projektów na karcie do głosowania. Będzie ona następująca kolejność:

  1. Budowa Eko-Centrum Rekreacji dla małych i dużych przy ul. Jemiołowskiej w Olsztynku,
  2. „Olsztynek – bezpieczeństwo miasta w twoich rękach”,
  3. Trzymaj Formę – Fit & Street Workout,
  4. „Łączymy osiedla” – trakt spacerowy,
  5. Modernizacja holu z łazienką, renowacja foteli oraz wymiana nagłośnienia w Kinie „Grunwald”.

Głosowanie rozpocznie się 17 października o godz. 8:00 i potrwa do 23 października do godz. 15:00. Głosować można za pośrednictwem strony internetowej obo.olsztynek.pl lub w zorganizowanych na terenie miasta punktach do głosowania:

  1. Gminne Centrum Zdrowia ZPZOZ w Olsztynku, ul. Chopina 11, na parterze przy recepcji,
  2. Miejska Biblioteka Publiczna w Olsztynku, ul. Ratusz 1, na pierwszym piętrze,
  3. Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej w Olsztynku, ul. Niepodległości 19, na parterze (w holu),
  4. Urząd Miejski w Olsztynku, ul. Ratusz 1, na pierwszym piętrze na korytarzu.

 

W głosowaniu może wziąć udział każdy mieszkaniec miasta Olsztynka, bez względu na wiek. Każdy głosujący ma do rozdysponowania 5 punktów, które może przyznać jednemu projektowi lub rozdzielić je (w liczbach całkowitych) pomiędzy kilka projektów. Inaczej niż w latach poprzednich w tegorocznej edycji OBO nie trzeba dołączać zgody rodzica lub opiekuna prawnego na udział w głosowaniu osoby niepełnoletniej.
Opisy wszystkich projektów oraz karty do głosowania będą dostępne w punktach do głosowania oraz na stronie internetowej obo.olsztynek.pl Można się z nimi zapoznać również TUTAJ.