Zrobienie prawa jazdy, możliwość uzyskania nowych kwalifikacji lub uprawnień, warsztaty zdrowego stylu życia, czy Olsztynecka Strefa Młodzieży. Wszystko bezpłatnie. W Olsztynku wystartował właśnie projekt #MiejsceInicjatywFajnych – Młodzieżowy Klub Integracji Społecznej w Olsztynku „ucz się w ruchu”.

Inicjatywa jest skierowana do osób w wieku 15-29 lat mieszkających w obszarze rewitalizacji miasta Olsztynek obejmującym ulice: Grunwaldzka, Strażacka, Warszawska, Mały Rynek, Ratusz, Ostródzka, Ratuszowa, Wąska, Rynek, Krótka, Składowa, Zamkowa, Krzywa, Chopina, Świerczewskiego, Mrongowiusza, Klikowicza, Wodociągowa, Górna, Kościuszki, Sienkiewicza.

Udział w projekcie jest bezpłatny. Uczestnicy mogą liczyć na doradztwo zawodowe, prawne, psychologiczne i terapeutyczne. Organizatorzy pokrywają koszt szkoleń, egzaminów, badań lekarskich oraz wyżywienia. Zapewniają także opiekę nad dziećmi (do 15 roku życia) w trakcie prowadzonych zajęć. W ramach projektu można uzyskać kwalifikacje zawodowe dobrane do oczekiwań i zainteresowań uczestników np. kierowca kat. B lub C, szwaczka, sprzedawca, fryzjer, kucharz, pracownik administracyjno-biurowy, uprawnienia na koparko-ładowarkę i inne. Ponadto za udział w projekcie można otrzymać stypendium szkoleniowe lub wynagrodzenie – w przypadku stażu. Projekt będzie realizowany do 30 września 2020 roku.

W projekcie realizowane będą następujące zadania:

  1. Ścieżka reintegracji obejmująca indywidualne poradnictwo specjalistyczne (psychologiczne), porozumienia na wzór kontraktów socjalnych oraz warsztaty aktywności Olsztyneckiej Strefy Młodzieży.
  2. Instrumenty aktywnej integracji o charakterze:
  • zdrowotnym obejmujące organizację badań lekarskich stwierdzających brak przeciwwskazań zdrowotnych do wykonywania zawodu oraz warsztaty zdrowego stylu życia.
  • społecznym obejmujące indywidualne poradnictwo prawne, grupy wsparcia, zajęcia z mentorem, trening interpersonalny w formie warsztatów z trenerem oraz propagowanie alternatywnych form spędzania wolnego czasu i animacja lokalna.
  • zawodowym obejmujące doradztwo zawodowe, kursy i szkolenia zawodowe umożliwiające nabycie, zmianę lub podniesienie kwalifikacji i kompetencji zawodowych, staże zawodowe.

W piątek (18.10) odbędzie się spotkanie informacyjne w Urzędzie Miejskim w Olsztynku. Zasady rekrutacji oraz formularze rekrutacyjne dostępne są w ratuszu lub Miejskim Ośrodku Pomocy Społecznej w Olsztynku. Kontakt telefoniczny: 89-614-10-60