Podsumowania, podziękowania oraz uroczyste ślubowanie i wybory nowych władz. 13 listopada Młodzieżowa Rada Miejska w Olsztynku zainaugurowała ósmą kadencję.

Sesja rozpoczęliśmy od złożenia ślubowania przez nowo wybranych radnych. Następnie Urszula Wieczorek podsumowała działalność mijającej kadencji. Przez ostatnie dwa lata odbyło się kilkadziesiąt oficjalnych i roboczych spotka Rady, podczas których pracowano nad różnymi inicjatywami. Młodzieżowi radni brali udział w konsultacja, organizowali i współorganizowali wiele inicjatyw o charakterze kulturalno-społecznym oraz brali udział w seminariach i konferencjach w całej Polsce. Po przedstawieniu sprawozdania Burmistrz Olsztynka i przewodniczący Rady Miejskiej wręczyli podziękowania za dotychczasową współpracę młodzieżowym radnym, których kadencja dobiegła końca.

W drugiej części sesji nowo wybrani młodzieżowi radni wybrali Prezydium Rady. Przewodniczącym Młodzieżowej Rady został wybrany ponownie Szymon Jankowski. Wiceprzewodniczącymi zostały: Nikola Kołakowska, Aleksandra Mierzejewska i Amelia Nyga, natomiast sekretarzem Michał Hermański.

Wybory do Młodzieżowej Rady odbyły się 29 października. Olsztynecka młodzież wybrała 15 swoich przedstawiciel: