„Zajezdnia tramwajowa – plac zabaw dla dzieci” i „Maluchy na łyżwy” to projekty, które mieszkańcy Olsztynka wybrali w zeszłym roku w Olsztyneckim Budżecie Obywatelskim. Oba zostały zrealizowane, choć nie bez trudności. W tym roku podjęto również kolejną próbę wykonania „plaży staromiejskiej” wskazanej do realizacji jeszcze w 2017 roku.

Pierwszy z projektów zaplanowanych na ten rok został zrealizowany w sierpniu. Na dziedzińcu Szkoły Podstawowej nr 1 im. Noblistów Polskich w Olsztynku powstała „zajezdnia tramwajowa – plac zabaw dla dzieci”. Składa się ona z zestawu zabawowego szynobus, huśtawki typu „bocianie gniazdo” oraz zjeżdżalni w kształcie słonia. Wszystko na bezpiecznej nawierzchni. Prace wykonała firma NOVUM ze Szczytna. Koszt zadania wyniósł ok 120 tys. złotych. Plac zabaw jest ogólnodostępny dla mieszkańców.

Źródło: http://www.n-icegroup.pl/

Kolejny wybrany projekt to „Maluchy na łyżwy”, którego celem było doposażenie lodowiska sezonowego „Biały Orlik” przy Szkole Podstawowej nr 2 im. rotmistrza Witolda Pileckiego w Olsztynku. W ramach zadania zakupiono 7 sztuk chodzików do nauki jazdy (tzw. „pingwinki”) oraz 104 pary łyżew w różnych rozmiarach. W projekcie założono także zakup słowackiej rolby wraz z miniciągnikiem. Okazało się jednak, że tego typu sprzęt nie sprawdza się na odkrytych lodowiskach. W takiej sytuacji przymierzano się do nabycia używanej rolby. Ostatecznie zakup urządzenia wsparł wojewoda warmińsko-mazurski przeznaczając na ten cel dotację w kwocie 99 tys. złotych. Na początku grudnia ogłoszono przetarg na zakup nowej rolby. Wpłynęła 1 oferta na kwotę ok. 230 tys. złotych. Umowa z wykonawcą została podpisana, a rolba powinna zostać dostarczona do 20 grudnia. Cały projekt „Maluchy na łyżwach” to koszt 257 600 złotych.

Za realizację powyższych zadań odpowiedzialny był Zespół Administracji Szkół i Przedszkoli w Olsztynku, który przeprowadził 1 zapytanie ofertowe, 2 przetargi (w bardzo krótkim czasie) oraz wymienił ponad kilkudziesięciu e-maili i rozmów telefonicznych z potencjalnymi dostawcami, w tym wyłonioną ostatecznie firmą.

W tym roku podjęto także kolejną próbę zrealizowania zadania pn. „plaża staromiejska – teren wypoczynkowy i piknikowy nad nowym stawem w centrum Olsztynka”. Celem projektu jest uporządkowanie części terenów w Olsztynku, sąsiadujących z rzeką Jemiołówką. Miałyby tam powstać m.in. piaszczyste alejki i ścieżki spacerowe, piaskowa oraz trawiasta plaża (bez kąpieliska) oraz staw rekreacyjny uzupełniony o ławki i kosze na śmieci (zdjęcie po lewej).
Inwestycja została wybrana przez mieszkańców Olsztynka w ramach OBO w 2017 roku. Wykonawcę inwestycji udało się wyłonić dopiero w trzecim przetargu. Umowa na „plażę staromiejską” została podpisana i miała zostać zrealizowana jeszcze w 2018 roku. Niestety okazało się, że konieczne jest uzyskanie dodatkowych pozwoleń z Wód Polskich. Z tego powodu termin realizacji przesunięto na czerwiec, a następnie na sierpień 2019 roku. Ostatecznie wykonawca nie przystąpił do prac i ratusz rozwiązał z nim umowę.
Pod koniec listopada br. podjęto kolejną próbę realizacji tego zadania. Ogłoszono zaproszenie do składania ofert. Wpłynęły trzy oferty, w tym najniższa na kwotę 85 tys. złotych. Na ostatniej sesji zwiększyliśmy środki w budżecie na ten cel o 8 tys. Umowa z wykonawcą ma zostać podpisana jeszcze w grudniu. Termin realizacji ustalono do końca czerwca 2020 roku.