W marcu rozpoczęła się przebudowa drogi przez Mierki. Prace powinny potrwać do końca 2020 rok. Prowadzi je firma Budimex SA. W związku z prowadzonymi pracami obowiązuje tymczasowa organizacja ruchu w miejscowości.

Celem inwestycji jest poprawa bezpieczeństwa pieszych i dostosowanie nośności nawierzchni drogi do 11,5 ton na oś. W ramach inwestycji przebudowana zostanie droga wraz z infrastrukturą na odcinku ok. 1 km. Powstaną zatoki autobusowe, chodniki i oświetlenie. Wartość całego zadania to blisko 10 mln złotych.