Niebawem rozpocznie się modernizacja ulic Strażackiej i Staromiejskiej. Olsztynek doczeka się w końcu przystanku autobusowego z prawdziwego zdarzenia. To ważne tym bardziej, że wielu podróżnych znało Olsztynek głównie z tego miejsca. Prace rozpoczną się jak tylko zostanie zatwierdzona dokumentacja projektowa.

Przebudowa przystanku to kolejny etap większej inwestycji, która obejmuje także ulicę Grunwaldzką, Jagiełły czy Inwalidów. Niełatwy projekt, bo mimo pozyskanych środków z zewnątrz nie uda się w najbliższym czasie zmodernizować ulicy Jagiełły i Mazurskiej. W pierwszym przypadku Urząd zamierza rozszerzyć projekt o modernizację wodociągu, w drugim zabrakło środków na wkład własny i z dofinansowania trzeba było zrezygnować. Podobnie jak w przypadku budowy ulicy Owocowej i drogi w Jemiołowie w stronę jeziora.

W ramach modernizacji ulicy Staromiejskiej i Strażackiej zostanie przebudowana nawierzchnia jezdni, chodników, zjazdów, sieć wodociągowa i kanalizacja deszczowa. Budowa obejmuje również zatokę autobusową, montaż dwóch wiat autobusowych i budowę toalety. Prace wykona firma Eurobet Sp. z o.o. z Olsztynka. Całkowita wartość zadania to blisko 1,3 mln zł, z czego ok 600 tys. złotych to dofinansowania z Funduszu Dróg Samorządowych. Prace powinny zakończyć się jeszcze w tym roku.
Co istotne inwestycja zostanie przystosowana do potrzeb osób z niepełnosprawnościami. Tak wynika z mojej korespondencji z Urzędem – TUTAJ.