Dobiega końca modernizacja linii kolejowej nr 216 na odcinku Działdowo-Olsztyn. Projekt, którego koszt to ponad 536 mln zł, miał na celu m.in. poprawę bezpieczeństwa. Zakres prac obejmuje m.in. modernizację przejazdów kolejowo-drogowych. Tymczasem w Olsztynku mimo przebudowania przejazdu kolejowego (ulica Zielona, Mierkowska i Niepodległości) piesi w dalszym ciągu nie mogą przemieszczać się swobodnie przez przejazd z powodu braku fragmentów chodników po obu stronach.

Temat zgłosiłem PKP S.A. 28 kwietnia otrzymałem odpowiedź, z której wynika, że zostało zlecone wykonanie wyceny prac mających na celu poszerzenie nawierzchni przejazdu oraz poprawę dojść do przejazd. Po otrzymaniu wyceny zostanie podjęta decyzja co do zakresu, terminu i źródła finansowania prac. Czekamy zatem na decyzję, choć dziwię się, że nie uwzględniono tego w ramach realizowanej inwestycji.