17 sierpnia wystartowała kolejna edycja Olsztyneckiego Budżetu Obywatelskiego. Od tego dnia mieszkańcy mogą zgłaszać swoje pomysły do OBO. Nabór potrwa do 8 września. Pula środków wyniesie 300 tys. zł, a maksymalny koszt złożonego projektu nie będzie mógł przekroczyć 50% tej kwoty (150 tys. zł).

Projekty z pomysłami może zgłosić każdy mieszkaniec Olsztynka, bez względu na wiek. Inicjatywy poparte przez co najmniej 20 mieszkańców miasta, będzie można złożyć w wersji papierowej w ratuszu lub przesłać pocztą tradycyjną. W ramach procedury OBO nie mogą być realizowane projekty, które nie będą ogólnodostępne. Ponadto nie będzie można realizować projektów, które:

  • po realizacji generowałyby wysokie koszty utrzymania,
  • stoją w sprzeczności z obowiązującymi w gminie planami, politykami, strategiami, programami i innymi uchwałami Rady Miejskiej i zarządzeniami Burmistrza,
  • dotyczą inwestycji zaplanowanych wcześniej przez gminę,
  • w przypadku współpracy instytucjonalnej (np. szkoły), nie uzyskały pisemnej gotowości do współpracy od kierownika instytucji,
  • naruszałyby obowiązujące przepisy prawa,
  • są planowane do realizacji na gruntach nie należących i nie pozostających we władaniu gminy,
  • zakładają realizację jedynie części zadania np. wykonanie wyłącznie projektu przedsięwzięcia bez uwzględnienia środków na realizację lub zabezpieczają środki wyłącznie na realizację zadania, bez uwzględnienia środków na projekt.

Lista projektów, które wezmą udział w głosowaniu zostanie opublikowana do 12 października. Głosowanie odbędzie się w dniach 15-29 października. Będą mogli wziąć w nim udział wszyscy mieszkańcy Olsztynka bez względu na wiek i bez wymaganej zgody rodziców lub opiekunów (w przypadku osób niepełnoletnich). Będzie można głosować za pośrednictwem strony internetowej oraz w zorganizowanych na terenie miasta punktach głosowania. Każdy głosujący będzie miał do rozdysponowania 5 punktów. Ostateczne wyniki powinniśmy poznać do 9 listopada.

Szczegółowy harmonogram realizacji OBO w tym roku znajduje się TUTAJ.