Wraz z otwarciem wieży ciśnień Olsztynkowi przybyła niezwykła atrakcja turystyczna oraz kolejne miejsce, które będzie służyć mieszkańcom.

Wieża powstała około 1906 roku i była jednym z pierwszych przykładów zastosowania konstrukcji żelbetowej w regionie. Ma niepowtarzalny, ośmioboczny kształt wyróżniający się w panoramie miasta. Budynek wpisany jest do rejestru zabytków. Mimo dość restrykcyjnych wytycznych udało się go ostateczne zaprojektować tak by mógł pełnić funkcję szkoleniowo-konferencyjną z częścią widokową i rekreacyjną. Nie było to łatwe zadanie. Poniżej zestawienie zdjęć „przed i po” remoncie.

W ramach inwestycji wykonano m.in. schody i windę, renowację elewacji, wymianę stolarki okiennej i drzwi, prace na dachu oraz nowe instalacje wewnątrz. Powstała także antresola widokowa, która jest z pewnością największym atutem wieży.

W obiekcie swoją siedzibę znajdzie Młodzieżowego Klubu Integracji Społecznej „Ucz się w ruchu”. W tym celu gmina Olsztynek przystąpiła do partnerstwa i zawarła porozumienie z Fundacją na Rzecz Rozwoju Społeczno-Gospodarczego „Jak Nie My to Kto”. Misją Klubu będzie promocja aktywnej polityki społecznej i wsparcie osób do 29 roku życia zagrożonych marginalizacją i wykluczeniem społecznym. W tym celu wieża została rozbudowana o salę wielofunkcyjną, pomieszczenia gospodarcze i socjalne oraz toalety. Powstał także biologicznie czynny taras tzw. „odwrócony dach”.

w dniach 27-31 lipca wieża będzie udostępniona dla zwiedzających w godzinach 11.00-18.00. W czwartek 30 lipca zostanie przedstawiony harmonogram otwarcia na sierpień 2020. Wstęp na wieżę jest darmowy.

Zadanie zostało zrealizowane w ramach Lokalnego Programu Rewitalizacji i kosztowało ok 5,1 mln zł. Środki na ten cel pozyskano w trybie pozakonkursowym dla miast należących do Cittaslow z Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Warmińsko-Mazurskiego na lata 2014-2020. Zgodnie z umową dofinansowanie stanowiło ok 3,2 mln zł.