Podczas najbliższej sesji Rady Miejskiej w Olsztynku odbędzie się debata nad raportem o stanie gminy Olsztynek. W debacie mogą zabierać głos także mieszkańcy gminy. Trzeba jednak spełnić kilka warunków.

Od 2019 roku gminy mają obowiązek sporządzania corocznego raportu o stanie gminy. Raport powinien obejmować podsumowanie działalności burmistrza w roku poprzednim, w szczególności realizację polityk, programów i strategii, uchwał rady miejskiej i budżetu obywatelskiego.

Rada Miejska rozpatrzy raport podczas sesji, która odbędzie się 23 lipca o godz. 10:00. Raport rozpatrywany będzie w pierwszej kolejności podczas debaty, w której mogą zabierać głos mieszkańcy gminy. Mieszkaniec, który chciałby zabrać głos powinien złożyć do przewodniczącego rady pisemne zgłoszenie, poparte podpisami co najmniej 20 osób. Zgłoszenie należy złożyć najpóźniej do 22 lipca.

Porządek sesji – TUTAJ

Raport o stanie gminy Olsztynek – TUTAJ

Zgłoszenie mieszkańca do udziału w debacie – TUTAJ