Pod koniec sierpnia burmistrz Olsztynka podpisał umowę na przebudowę drogi do Lipowa Kurkowskiego. Całkowity koszt inwestycji zamknie się w kwocie 2,1 mln złotych. Prace powinny zakończyć się do 6 października 2021 roku.

Zadanie obejmuje przebudowę drogi gminnej na odcinku Selwa (DK58) – Lipowo Kurkowskie (przy przystanku) wraz z odwodnieniem. Planowane jest wykonanie nakładki asfaltowej o szerokości 4m, 4-5 mijanek o szerokości min. 5 m (w kierunku Lipowa Kurkowskiego) oraz poboczy dwustronnych.
Prace wykona Przedsiębiorstwo Inżynieryjno-Budowlane SANBUD Sp. z o.o. z Olsztyna. Droga zostanie zrealizowana w systemie „zaprojektuj i zbuduj”. W pierwszej kolejności opracowana zostanie dokumentacja projektowa. Wykonawca ma na to 5 miesięcy. Kolejnym etapem będzie realizacja robót.
Zadanie uzyskało dofinansowanie w ramach Funduszu Dróg Samorządowych w kwocie 1,26 mln zł.