Do Ochotniczej Straży Pożarnej w Olsztynku został dostarczony nowy wóz. Jest to m.in. efekt realizacji projektu wybranego przez mieszkańców Olsztynka w ramach OBO w 2019 roku. Nowy wóz kosztował blisko 800 tys. złotych.

Projekt zgłoszony do OBO pn. „Olsztynek – bezpieczeństwo miasta w twoich rękach” obejmował doposażenie OSP Olsztynek w sprzęt, dzięki któremu poprawi się bezpieczeństwo mieszkańców znajdujących się w sytuacji zagrożenia życia. W planach było zakupienie lekkiego samochodu ratowniczego, ale w związku z możliwością pozyskania środków zewnętrznych zakupiono średni samochód ratowniczo-gaśniczy. Wóz dostarczyła firma SZCZĘŚNIAK Pojazdy Specjalne Sp. z o. o. z Bielsko-Białej. Na zakup pojazdu strażacy pozyskali środki z różnych źródeł, w tym:

  • 370 tys. zł z WFOŚiGW w Olsztynie,
  • 235 tys. zł, w tym 150 tys. zł z OBO – gmina Olsztynek,
  • 180 tys. zł z Komendy Głównej Straży Pożarnej,
  • 15 tys. zł – powiat olsztyński.

W ramach projektu zostaną zakupione również czujki tlenku węgla, które będą przekazywane bezpłatnie najbardziej potrzebującym mieszkańcom Olsztynka. Ponadto w ogólnodostępnym miejscu na terenie miasta (prawdopodobnie na ratuszu) ma zostać udostępniony defibrylator w specjalnej kapsule.
Jest jeszcze jedna dobra wiadomość. W związku z zakupem nowego wozu jeden z samochodów ratowniczo-gaśniczych OSP Olsztynek został przekazany do OSP w Mańkach.