W czerwcu tego roku, podczas wykonywania prac na przystanku autobusowym w Olsztynku, wykonawca natrafił na kamienne fundamenty. W związku z tym zdecydowano o wstrzymaniu robót i wystąpiono z wnioskiem do konserwatora zabytków o wydanie pozwolenia na wykonanie badań archeologicznych.
Odkryte fundamenty stanowią prawdopodobnie fragmenty zabudowy istniejącej w tym miejscu głównie od połowy XIX wieku. Zabudowa ta mogła funkcjonować do 1945 roku, gdyż częściowo widoczna jest na zdjęciach lotniczych z lat 30. XX wieku.
Badania archeologiczne zostały zakończone, a konserwator zabytków zezwolił na dalsze roboty budowlane pod nadzorem archeologicznym. Prace przy inwestycji zostały wznowione 14 września.

W ramach modernizacji ulicy Staromiejskiej i Strażackiej zostanie przebudowana nawierzchnia jezdni, chodników, zjazdów, sieć wodociągowa i kanalizacja deszczowa. Budowa obejmuje również zatokę autobusową, montaż dwóch wiat autobusowych i budowę toalety. Prace wykonuje firma Eurobet Sp. z o.o. z Olsztynka. Całkowita wartość zadania to blisko 1,3 mln zł, z czego ok 600 tys. złotych to dofinansowania z Funduszu Dróg Samorządowych. Termin realizacji prac przedłużono do listopada, ale te zakończą się prawdopodobnie w pierwszej połowie przyszłego roku.