W Kurkach zakończyły się prace związane z budową chodnika. Inwestycja została zrealizowana w ramach programu GDDKiA w Olsztynie związanego z poprawą bezpieczeństwa uczestników ruchu drogowego.

W ramach inwestycji na odcinku drogi krajowej nr 58 wybudowano chodnik o łącznej długości 678 m i szerokości 2 m oraz oznakowanie pionowe i poziome wraz z urządzeniami bezpieczeństwa ruchu drogowego. Ponadto wybudowano murek oporowy i odbudowano korpus drogowy po prawej stronie na długości 100 m. Koszt inwestycji to ok 0,5 mln zł. Roboty zostały zakończone i odebrane w grudniu.