Od 1 stycznia została zawieszona opłata targowa w całej Polsce. Wynika to z tak zwanej tarczy antykryzysowej 6.0. Za utracone dochody samorządom przysługuje rekompensata z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19.

W 2020 roku wpływy z tytułu opłaty targowej w naszej gminie były zaplanowane na 25 tys. złotych. Na koniec września 2020 roku wpływy wyniosły ok 15,5 tys. złotych (62% planu). Inkasentem opłaty targowej jest Zakład Gospodarki Mieszkaniowej w Olsztynku, któremu przysługuje wynagrodzenie w wysokości 40 % pobranej opłaty targowej.

W ubiegłym roku opłatę targową faktycznie pobrało 1 649 gmin. Łączne wpływy wszystkich gmin z opłaty targowej w 2019 r. wyniosły ponad 139,3 mln zł.

Zdjęcie: Paweł Pietrzak