W styczniu br. weszła w życie ustawa dająca samorządom możliwość wprowadzenia w 2021 roku zwolnienia z opłaty za zezwolenie na sprzedaż napojów alkoholowych przeznaczonych do spożycia w miejscu sprzedaży. Z tej możliwości skorzystały władze Olsztynka.

Pod koniec marca Rada Miejska w Olsztynku podjęła uchwałę całkowicie zwalniającą przedsiębiorców z branży gastronomicznej z koncesji na sprzedaż alkoholu w 2021 roku. W przypadku przedsiębiorców, którzy uiścili już opłatę jednorazowo, zostanie ona zwrócona w całości.

Branża gastronomiczna jest jedną z branż, która poniosła największe starty w wyniku epidemii. Od 24 października 2020 roku wszystkie lokale gastronomiczne: restauracje, puby czy bary zostały zamknięte. Dozwolona jest jedynie sprzedaż jedzenia na wynos. Nie wiadomo też, kiedy lokale zostaną ponownie otwarte.

W Polsce opłatę za korzystanie z zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych pobierają gminy. Opłata ta wnoszona jest w trzech równych ratach w terminach do końca stycznia, maja i września danego roku lub jednorazowo do 31 stycznia danego roku. Z uzasadnienia do uchwały wynika, że zwolnienie z opłaty spowoduje spadek wpływów do budżetu gminy w tym roku o 40 tys. złotych.

Uchwała wejdzie w życie po upływie 14 dni od dnia jej ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Województwa Warmińsko-Mazurskiego. Link do uchwały TUTAJ.