13 czerwca 2021 roku to nowy termin wyborów uzupełniających do Rady Miejskiej w Olsztynku. Pierwotnie miał się one odbyć 24 stycznia, następnie 11 kwietnia i 9 maja, ale termin przekładano z powodu sytuacji epidemiologicznej. Z nowym kalendarzem wyborczym można zapoznać się TUTAJ.

Wybory uzupełniające odbędą się z powodu powierzenia stanowiska wicedyrektora Szkoły Podstawowej nr 1 im. Noblistów Polskich w Olsztynku Michałowi Grzeszczakowi, dotychczasowemu radnemu.

O mandat radnego będzie ubiegać się 2 kandydatów:

  1. MALIK Mariusz, lat 43, zam. Olsztynek, zgłoszony przez KWW MARIUSZA MALIKA,
    2. ZEGADŁO Jan Henryk, lat 67, zam. Olsztynek, zgłoszony przez KWW JANA ZEGADŁO, popierany przez: Stowarzyszenie Aktywna Gmina i Stowarzyszenie Wspólnie dla Olsztynka.

Wybory zostaną przeprowadzone w jednomandatowym okręgu wyborczym numer 1 w skład, którego wchodzą następujące ulice: Agrestowa, Brzozowa, Dębowa, Głogowa, Grabowa, Jagodowa, Leszczynowa, Leśna, Leśników, Malinowa, Morelowa, Mrongowiusza od numeru 35 wszystkie nieparzyste do granic miasta, Owocowa, Porzeczkowa, Sosnowa, Wiśniowa, Wrzosowa. Lokal wyborczy będzie zlokalizowany na parterze w Miejskiej Bibliotece Publicznej w Olsztynku.