Realizację OBO zaczynamy w tym roku od remontu sali kinowej w kinie „Grunwald” w Olsztynku. Urząd Miejski w Olsztynku wybrał wykonawcę prac, które powinny zakończyć się jesienią 2021 roku. Realizacja projektu ma poprawić komfort kinomanów podczas seansów filmowych.

W 2020 roku jednym z projektów wskazanych przez mieszkańców do realizacji w ramach OBO był remont sali kinowej w Kinie Grunwald w Olsztynku. Pod koniec marca w ratuszu odbyło się spotkanie z autorem projektu, przedstawicielami urzędu, domu kultury i Zakładu Gospodarki Mieszkaniowej w Olsztynku. Podczas spotkania omówiono m.in. zakres prac.

Inwestycja obejmie remont sali kinowej (widowni) w kinie „Grunwald” w Olsztynku, w tym wymianę i docieplenie podłogi, wymianę stopni – podestów (także ich wydłużenie do szerokości 120 cm), odnowienie podłogi na scenie, izolację i docieplenie stropu nad salą kinowa, malowanie ścian, wykonanie wentylacji i nowej instalacji elektrycznej, montaż nowych paneli ściennych, grzejników, oświetlenia, kotar przy drzwiach wejściowych i na scenie. W kinie pozostaną istniejące panele na ścianach. Prace wykona Firma Usługowo – Handlowa LEAR Leszek Argalski z Olsztynka. Całkowity koszt prac ustalono na kwotę 149 800 złotych. Prace powinny zakończyć się na jesieni 2021 roku.