Najpóźniej na początku sierpnia powstanie nowe molo na plaży miejskiej w Olsztynku. Urząd wyłonił właśnie wykonawcę prac. Pomosty wykona Przedsiębiorstwo Produkcyjno – Usługowe KAROS z Bartoszyc za kwotę ok 440 tys. złotych.

Pod koniec marca z plaży miejskiej w Olsztynku zniknęły mocno wysłużone pomosty. To pierwszy etap prac, którego celem jest budowa nowego molo. W wyniku ogłoszonego pod koniec kwietnia postępowania na „Budowę pływającego pomostu rekreacyjno-kąpielowego na jeziorze Jemiołowo w Olsztynku” wpłynęło 5 ofert od 440 tys. zł do nawet 1,4 mln zł. Wszystkie oferty przekroczyły kwotę, jaką Urząd zaplanował na ten cel. W związku z tym pod koniec maja Rada Miejska w Olsztynku, podczas sesji, wyraziła zgodę na zwiększenie środków na nowe pomosty.

Zadanie obejmuje dostawę i montaż pomostu na plaży miejskiej. Pomosty mają składać się z trzech traktów wychodzących z brzegu w kierunku jeziora o szerokości 2,4m i długości odpowiednio (od lewej) 28m, 12m i 38m. Będą się one łączyć ze sobą na jeziorze traktem bocznym usytuowanym równolegle do brzegu o szerokości 2m i długości 58m. Łączna powierzchnia pomostu (bez trapów) wyniesie ok 300 m2. Pomosty mają być wyposażone w barierki z oświetleniem solarnym LED, drabinki, knagi cumownicze, zestawy ratunkowe, tablice informacyjne i ostrzegawcze oraz regulamin.

W tym roku będzie również realizowany projekt pn. „Czas na plażę miejską”, który został wybrany przez mieszkańców w ramach OBO w 2020 roku. Inicjatywa obejmuje wykonanie plaży piaszczystej i trawiastej z przebieralniami, drewnianymi leżakami miejskimi i ławkami z koszami na śmieci. Ponadto zaplanowano zakup latarni solarnych, które będę oświetlać plażę. Pod koniec kwietnia w olsztyneckim ratuszu odbyło się spotkanie w tej sprawie z autorami projektu, podczas którego omówiono zakres prac. Projekt będzie realizowany zgodnie z założeniem. W miarę możliwości finansowych, w ramach zadania, zostanie uwzględniony zakup kamery.

Warto zwrócić uwagę, że w 2020 roku gmina Olsztynek przebudowując sieć wodociągową w ulicy Sienkiewicza wykonała nowy odcinek sieci (400 mb) do plaży miejskiej. Prace wykonała Gospodarka Komunalna Sp. z o. o. w Olsztynku. Całkowity koszt inwestycji wyniósł blisko 200 tys. zł.