Raport o stanie gminy Olsztynek został opublikowany. To oznacza, że nieuchronnie zbliżamy się do debaty nad raportem, w której uczestniczyć mogą także mieszkańcy gminy. Trzeba jednak spełnić kilka warunków. Jakich?

Rada Miejska rozpatrzy raport podczas najbliższej sesji, która odbędzie się zdalnie 24 czerwca (czwartek). Porządek sesji – TUTAJ. Zaczynamy o godz. 10:00. Raport rozpatrywany będzie w pierwszej kolejności podczas debaty, w której mogą zabierać głos mieszkańcy gminy. Spełnione muszą być jednak następujące warunki:

  • mieszkaniec, który chce zabrać głos składa w formie pisemnej do Przewodniczącego Rady Miejskiej w Olsztynku zgłoszenie poparte podpisami co najmniej 20 osób. Zgłoszenie mieszkańca do udziału w debacie – TUTAJ.
  • zgłoszenie wraz z podpisami poparcia składa się w Biurze Rady Miejskiej w Urzędzie Miejskim w Olsztynku najpóźniej w dniu poprzedzającym dzień, na który zwołana została sesja, podczas której ma być przedstawiony Raport o stanie Gminy (do 23 czerwca włącznie),
  • mieszkańcy dopuszczani są do głosu na sesji przez Przewodniczącego Rady Miejskiej w Olsztynku według kolejności otrzymania zgłoszenia.

Z uwagi na konieczność zapewnienia bezpieczeństwa sanitarnego, sesja w 2021 roku będzie prowadzona w trybie zdalnym. Osoby zgłaszające się do debaty, prowadzonej po spełnieniu określonych wyżej warunków, otrzymają link dostępu umożliwiający udział w debacie z dowolnego miejsca lub ze specjalnie do tego celu utworzonego stanowiska na Sali konferencyjnej (nr 1) w Urzędzie Miejskim w Olsztynku, Ratusz 1, 11-015 Olsztynek.

Raport o stanie gminy Olsztynek – TUTAJ.

Informacje szczegółowe dotyczące debaty – TUTAJ.

Od 2019 roku gminy mają obowiązek sporządzania corocznego raportu o stanie gminy. Raport powinien obejmować podsumowanie działalności burmistrza w roku poprzednim, w szczególności realizację polityk, programów i strategii, uchwał rady miejskiej i budżetu obywatelskiego.