W Miejskim Ośrodku Pomocy Społecznej w Olsztynku od ponad dwóch miesięcy działa punkt pomocy psychologicznej dla młodzieży. Od tego czasu z konsultacji skorzystało ponad 20 osób w wieku 16-24 lata. Do końca czerwca wszystkie terminy są już zajęte.

Punkt pomocy psychologicznej został uruchomiony z inicjatywy Młodzieżowej Rady Miejskiej w Olsztynku. Punkt jest czynny w czwartki w godz. 11:00-13:00 z możliwością wydłużenia godzin przyjęć. Konsultacje prowadzi psycholog Agnieszka Bucała. Zapisy na konsultacje są przyjmowane pod numerami tel. 89 519 44 16, 535 311 908.

Z raportu przeprowadzonego na zlecenie Ministerstwa Edukacji i Nauki przez Instytut Profilaktyki Zintegrowanej pt. „Jak wspierać uczniów po roku epidemii?” wynika, że trwająca od ponad roku epidemia COVID-19 prowadzi do pogarszania się kondycji psychicznej uczniów. Z osłabioną kondycją psychiczną wiąże się podwyższona depresyjność, częściej odczuwane poczucie osamotnienia, irytacji i braku energii, a także większa ilość problemów z nauką zdalną i silniejsze przeżywanie stresu szkolnego.

Kluczowym czynnikiem wpływającym pozytywnie na kondycję psychiczną dzieci i młodzieży jest wsparcie najbliższego otoczenia – rodziców, rodzeństwa, dalszej rodziny, rówieśników i nauczycieli. Duże znaczenie mają proste i zwyczajne formy wsparcia, takie jak rozmowy, zainteresowanie samopoczuciem, pomoc w nauce, wspólne żarty czy drobne pozytywne gesty ze strony innych – począwszy od zwykłego uśmiechu, docenienia, komplementu czy emotikona.

Obraz PDPics z Pixabay